När en värd spelar in ett möte, innehåller e-postmeddelandet efter mötet en lista över deltagare, sorterade efter längd, tillsammans med tiden de anslöt, varaktighet och anslutningstyp.


Om du stoppar inspelningen under mötet och sedan börjar spela in igen vid ett senare tillfälle, genereras ett annat e-postmeddelande med en sammanfattning efter mötet.

Klicka på Visa mötesinnehåll i e-postsammanfattningen efter mötet för att logga in på din Webex-webbplats och få mer fullständig information om mötesdeltagare, såsom höjdpunkter, utskrift, inspelning och hela deltagarlistan.