Когато промените имейл адреса на потребителя, той ще разполага с 15 дни, за да провери дали новият имейл адрес е правилен. Ако потребителят не провери промените, тогава имейл адресът се променя обратно на първоначалния.


Ако използвате Cisco Directory Connector за синхронизиране на потребители, не можете да променяте имейл адреса на потребителя в контролния център. Трябва да управлявате потребителски акаунти от Active Directory и след това да синхронизирате промените в контролния център.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comПотребители , и изберетепотребител.

2

Кликнете върху Редактиране до името на потребителя.

3

Под Имейл адресвъведете новия имейл адрес.

4

Щракнете върху Запиши.

Имейл за потвърждение се изпраща на стария и новия имейл адрес на потребителя, за да се проверят промените.