Når du endrer en brukers e-postadresse, har de 15 dager på seg til å bekrefte om den nye e-postadressen er riktig. Hvis brukeren ikke bekrefter endringene, endres e-postadressen tilbake til den opprinnelige.


Hvis du bruker Cisco-registerkobling til brukersynkronisering, kan du ikke endre en brukers e-postadresse i Control Hub. Du må administrere brukerkontoer fra Active Directory og deretter synkronisere endringene på nytt i Control Hub.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere og velger en bruker.

2

Klikk på Rediger ved siden av brukerens navn.

3

Under E-postadresse skriver du inn den nye e-postadressen.

4

Klikk på Lagre.

En e-postbekreftelse sendes til brukerens gamle og nye e-postadresse for å bekrefte endringene.