Wanneer u het e-mailadres van een gebruiker wijzigt, heeft deze 15 dagen de tijd om te verifiëren of het nieuwe e-mailadres correct is. Als de gebruiker de wijzigingen niet verifieert, wordt het e-mailadres weer gewijzigd in het oorspronkelijke adres.


Als u Cisco Directoryconnector voor gebruikerssynchronisatie gebruikt, kunt u het e-mailadres van een gebruiker niet wijzigen in Control Hub. U moet gebruikersaccounts vanaf elke Active Directory synchroniseren en de wijzigingen in Control Hub vervolgens opnieuw synchroniseren.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaargebruikersen selecteer een gebruiker.

2

Klik op Bewerken naast de naam van de gebruiker.

3

Voer onderE-mailadres het nieuwe e-mailadres in.

4

Klik op Opslaan.

Er wordt een bevestigings-e-mail verzonden naar het oude en nieuwe e-mailadres van de gebruiker om de wijzigingen te verifiëren.