Når du ændrer en brugers e-mailadresse, har brugeren 15 dage til at bekræfte, om den nye e-mailadresse er korrekt. Hvis brugeren ikke bekræfter ændringerne, ændres e-mailadressen igen til den oprindelige.


Hvis du bruger Cisco Katalogforbindelse til brugersynkronisering, kan du ikke ændre en brugers e-mailadresse i Control Hub. Du skal administrere brugerkonti fra Active Directory og derefter synkronisere ændringerne til Control Hub igen.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere og vælge enbruger.

2

Klik på Rediger ud for brugerens navn.

3

Indtast den nyee-mailadresse under E-mailadresse.

4

Klik på Gem.

Der sendes en bekræftelses-e-mail til brugerens gamle og nye e-mailadresse for at bekræfte ændringerne.