När du ändrar en användares e-postadress har den 15 dagar på sig att bekräfta om den nya e-postadressen är korrekt. Om användaren inte verifierar ändringarna ändras e-postadressen tillbaka till den ursprungliga adressen.


Om du använder Cisco Kataloganslutning för användarsynkronisering kan du inte ändra en användares e-postadress i Control Hub. Du måste hantera användarkonton från Active Directory och sedan synkronisera ändringarna till Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Användare och väljeren användare.

2

Klicka på Redigera intill användarens namn.

3

Ange den nyae-postadressen under E-postadress.

4

Klicka på Spara.

En e-postbekräftelse skickas till användarens gamla och nya e-postadress för att bekräfta ändringarna.