Kada promenite imejl adresu korisnika, on će imati 15 dana da proveri da li je nova imejl adresa tačna. Ako korisnik ne verifikuje promene, imejl adresa se vraća na prvobitnu. Takođe možete da dodate alternativne adrese e-pošte kako bi korisnici mogli da se prijave koristeći pseudonim ili alternativnu adresu e-pošte.


 

Ako koristite Cisco Directory Connector za sinhronizaciju korisnika, ne možete da promenite adresu e-pošte korisnika u Kontrolnom centru. Morate upravljati korisničkim nalozima iz aktivnog direktorijuma, a zatim ponovo sinhronizovati promene u kontrolnom centru.

1

U prikazu korisnika https://admin.webex.comidite na Korisnici i izaberite korisnika.

2

Za primarnu e-poruku unesite adresu e-pošte koju ovaj korisnik obično koristi.

3

Da biste dodali alternativni imejl, kliknite na + Dodaj imejl, a zatim unesite alternativnu adresu e-pošte.

4

Da biste uklonili alternativnu adresu e-pošte, kliknite na ikonu za brisanje pored adrese koju želite da izbrišete.


 

Ne možete da izbrišete primarnu imejl adresu. Možete da izbrišete samo alternativnu imejl adresu.

5

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Potvrdni imejl se šalje na staru i novu imejl adresu korisnika kako bi se verifikovale promene.