Gdy zmienisz adres e-mail użytkownika, będzie on miał 15 dni na sprawdzenie, czy nowy adres e-mail jest poprawny. Jeśli użytkownik nie zweryfikuje zmian, adres e-mail zmieni się z powrotem na oryginalny.


Jeśli używasz Cisco Directory Connector do synchronizacji użytkowników, nie możesz zmienić adresu e-mail użytkownika w Control Hub. Należy zarządzać kontami użytkowników z usługi Active Directory, a następnie ponownie zsynchronizować zmiany w centrum sterowania.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Użytkownicyi wybierz użytkownika.

2

Kliknij Edytuj obok nazwy użytkownika.

3

W obszarze Adres e-mailwprowadź nowy adres e-mail.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Na stary i nowy adres e-mail użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby zweryfikować zmiany.