Kada promijenite korisnikovu adresu e-pošte, imat će 15 dana da provjeri je li nova adresa e-pošte točna. Ako korisnik ne potvrdi promjene, adresa e-pošte vraća se na izvornu.


Ako za sinkronizaciju korisnika koristite Cisco Directory Connector, ne možete promijeniti korisnikovu adresu e-pošte u Control Hubu. Morate upravljati korisničkim računima iz servisa Active Directory, a zatim ponovno urediti promjene u kontrolnom središtu.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comsustavu otvorite Korisnicii odaberite korisnika.

2

Kliknite Uredi pokraj korisničkog imena.

3

U odjeljku Adresae-pošte unesite novu adresu e-pošte.

4

Kliknite Spremi.

Poruka e-pošte s potvrdom šalje se na staru i novu adresu e-pošte korisnika radi provjere promjena.