Nastavení zařízení

Všechna nastavení, která jste v zařízení provedli, přepíší nastavení, která zadáte v aplikaci. Pokud chcete oznámení aplikace Webex, ale máte v zařízení vypnutá oznámení, nebudete upozorněni mimo aplikaci, když vám někdo pošle zprávu, aktualizuje prostor nebo zahájí schůzku. Ujistěte se tedy, že jsou v zařízení zapnutá oznámení:

  • Systém Windows 10: Nastavení > Oznámení a akce systémových >

  • Gumák: Předvolby systému > oznámení >

  • iPhone a iPad: Nastavení > oznámení > Webex

  • Android: Nastavení > Aplikace, Aplikace a oznámení, Aplikace nebo Správce aplikací > Oznámení webexu > nebo Oznámení aplikací

Chytrá oznámení

Pokud máte aplikaci Webex nainstalovanou na více než jednom zařízení, aplikace zjistí, které zařízení používáte nebo jste použili v posledních 2 minutách, a odešle pouze oznámení o zprávách a schůzkách. V aplikaci jste považováni za aktivní, kdykoli posíláte zprávy nebo čtete nové.

Pokud jste například četli nebo odesílali zprávy v počítači se systémem Windows a pak jste aplikaci začali používat v telefonu Android, aplikace ví, že má odesílat oznámení do telefonu místo do počítače. Pokud aplikace nezjistí žádnou aktivitu 40 sekund poté, co vám pošle oznámení, odešle oznámení do všech vašich zařízení, aby se k vám dostalo alespoň na jednom.

Oznámení na zařízeních se systémem iOS

Aplikace Webex doručuje oznámení do zařízení se systémem iOS pomocí rozšíření Oznamovací služby (NSE) společnosti Apple. Následuje několik příkladů chování oznámení:

  • Pokud zprávu označíte jako přečtenou z jiné aplikace, oznámení se na zamykací obrazovce iOS zařízení okamžitě nezavřou.

  • Občas se zobrazí nové zprávy nebo oznámení o schůzce, když máte novou zprávu nebo máte novou schůzku na zamykací obrazovce.

  • Počet odznaků na domovské obrazovce se neaktualizuje okamžitě, dokud aplikaci nepřenesete do popředí.