Nastavení zařízení

Veškerá nastavení, která jste provedli v zařízení, přepíší nastavení, která zadáte v aplikaci. Pokud chcete dostávat oznámení aplikace Webex , ale máte v zařízení oznámení vypnutá, mimo aplikaci nebudete dostávat oznámení, když vám někdo pošle zprávu, aktualizuje prostor nebo zahájí schůzku. Ujistěte se tedy, že máte v zařízení zapnutá oznámení:

  • Windows 10: Nastavení > Systém > Oznámení a akce

  • Mac: Nastavení systému > Oznámení > Webex

  • iPhone a iPad Nastavení > Oznámení > Webex

  • Android: Nastavení > Aplikace, Aplikace a oznámení, Aplikace nebo Správce aplikací > Webex > Oznámení nebo Oznámení aplikace

E-mailová oznámení

Pokud máte nainstalovanou aplikaci Webex ve více zařízeních, aplikace zjistí, které zařízení používáte nebo které jste použili během posledních 2 minut, a bude odesílat pouze oznámení o zprávách a schůzkách. Jste považováni za aktivního v aplikaci, když odesíláte zprávy nebo si čtete nové.

Pokud jste si například četli nebo odesílali zprávy na počítači se systémem Windows a pak jste aplikaci začali používat v telefonu se systémem Android , aplikace bude vědět, že má odeslat oznámení na váš telefon, ne na počítač. Pokud aplikace nezaznamená žádnou aktivitu do 40 sekund po odeslání oznámení, odešle oznámení na všechna vaše zařízení, aby se s vámi dozvěděli alespoň na jednom.

Oznámení na zařízeních se systémem iOS

Aplikace Webex doručuje oznámení na zařízení se systémem iOS pomocí rozšíření Notification Service Extension (NSE) společnosti Apple. Následují některé příklady chování oznámení:

  • Pokud označíte zprávu z jiné aplikace jako přečtenou, oznámení se na obrazovce uzamčení zařízení se systémem iOS nespustí okamžitě.

  • Příležitostně se mohou nové zprávy nebo oznámení schůzky zobrazit jako Máte novou zprávu nebo Máte novou schůzku na obrazovce uzamčení.

  • Počet odznaků na domovské obrazovce se neaktualizuje okamžitě, dokud aplikaci nepřepnete do popředí.