Enhedsindstillinger

Alle indstillinger, du har foretaget på din enhed, vil tilsidesætte de indstillinger, du angiver i appen. Hvis du vil have Webex-appunderretninger, men har slået underretninger fra på din enhed, bliver du ikke underrettet uden for appen, når nogen sender dig en meddelelse, opdaterer et rum eller starter et møde. Sørg derfor for, at din enheds underretninger er aktiveret:

  • Windows 10: Indstillinger > System > underretninger og handlinger

  • Mac: Systempræferencer > underretninger >

  • iPhone og iPad: Indstillinger > underretninger > Webex

  • Android: Indstillinger > Apps, Apps og Underretninger, Applikationer eller Applikationsadministrator kan > Webex->-underretninger eller appunderretninger

Intelligente underretninger

Hvis du har Webex-appen installeret på mere end én enhed, registrerer appen, hvilken enhed du bruger, eller har brugt i de sidste 2 minutter, og sender kun meddelelser og mødeunderretninger der. Du anses for aktiv i appen, hver gang du sender meddelelser, eller læser nye.

For eksempel, hvis du har læst eller sendt meddelelser på din Windows computer og derefter begynder at bruge appen på din Android-telefon, ved appen at sende underretninger til din telefon i stedet for din computer. Hvis appen ikke registrerer nogen aktivitet 40 sekunder efter, at den har sendt dig en meddelelse, sender den underretningen til alle dine enheder, så den når dig mindst én.

Underretninger på iOS-enheder

Webex-appen leverer underretninger til iOS-enheder ved hjælp af Apples meddelelsestjenesteforlængelse (NSE). Følgende er nogle eksempler på underretningsadfærd:

  • Hvis du markerer en meddelelse som læst fra en anden app, afvises underretninger ikke med det samme på låseskærmen på dine iOS-enheder.

  • Du vil undertiden se nye meddelelser eller mødeunderretninger vist som Du har en ny meddelelse, eller du har et nyt møde på din låseskærm.

  • Badge-tællingen på din startskærm opdateres ikke med det samme, før du bringer appen til forgrunden.