Enhedsindstillinger

Alle indstillinger, du har foretaget på din enhed, vil tilsidesætte de indstillinger, du angiver i appen. Hvis du vil have Webex-underretninger, men har slået underretninger fra på din enhed, bliver du ikke underrettet uden for appen, når nogen sender dig en meddelelse, opdaterer et rum eller starter et møde. Sørg derfor for, at din enheds underretninger er aktiveret:

  • Windows 10: Indstillinger > System > underretninger og handlinger

  • Mac: Systempræferencer > underretninger >

  • iPhone og iPad: Indstillinger > underretninger > Teams

  • Android: Indstillinger > Apps, Apps og Underretninger, Programmer eller Applikationsadministrator > Teams > underretninger

Intelligente underretninger

Hvis du har Webex-appen installeret på mere end én enhed, registrerer appen, hvilken enhed du bruger, eller har brugt i de sidste 2 minutter, og sender kun meddelelser og mødeunderretninger der. Du anses for aktiv i appen, hver gang du sender meddelelser, eller læser nye.

Hvis du for eksempel har læst eller sendt meddelelser på din Windows-computer og derefter begynder at bruge appen på din Android-telefon, bliver appen ved at sende underretninger til din telefon i stedet for din computer. Hvis appen ikke registrerer nogen aktivitet 40 sekunder efter, at den har sendt dig en meddelelse, sender den underretningen til alle dine enheder, så den når dig mindst én.