Podešavanja uređaja

Sve postavke koje ste napravili na uređaju zameniće postavke koje ste naveli u aplikaciji. Ako želite obaveštenja o webex aplikaciji, ali su obaveštenja isključena na uređaju, nećete biti obavešteni van aplikacije kada vam neko pošalje poruku, ažurira prostor ili započne sastanak. Dakle, uverite se da su obaveštenja o uređaju uključena:

  • Windows 10: Postavke > sistemskih > obaveštenja i radnji

  • Mac: Željene postavke sistema > obaveštenja >

  • iPhone i iPad: Postavke > obaveštenja > Webex

  • Android: Settings > Apps, Apps & Notifications, Applications, or Applications Manager > Webex > Notifications or App Notifications

Pametna obaveštenja

Ako imate instaliranu Webex Aplikaciju na više uređaja, aplikacija otkriva koji uređaj koristite ili koji ste koristili u poslednja 2 minuta i tamo šalje samo obaveštenja o porukama i sastanku. Smatra se da ste aktivni u aplikaciji svaki put kada šaljete poruke ili čitate nove.

Na primer, ako ste čitali ili slali poruke na Windows računaru, a zatim počeli da koristite aplikaciju na Android telefonu, aplikacija zna da šalje obaveštenja na telefon umesto na računar. Ako aplikacija ne otkrije nikakvu aktivnost 40 sekundi nakon što vam pošalje obaveštenje, onda šalje obaveštenje svim uređajima tako da dopre do vas na barem jednom.

Obaveštenja na iOS uređajima

Webex aplikacija isporučuje obaveštenja iOS uređajima koristeći Appleovo proširenje usluge obaveštavanja (NSE). Slede neki primeri ponašanja obaveštenja:

  • Ako poruku označite kao pročitanu iz druge aplikacije, obaveštenja se ne odbacuju odmah na zaključanom ekranu iOS uređaja.

  • Povremeno ćete videti nove poruke ili obaveštenja o sastanku prikazana dok imate novuporuku ili imate novi sastanak na zaključanom ekranu.

  • Broj znački na početnom ekranu se ne ažurira odmah dok ne dovedete aplikaciju u prvi plan.