Podešavanja uređaja

Sva podešavanja koja ste izvršili na uređaju zameniće podešavanja koja navedete u aplikaciji. Ako želite Webex aplikaciju, ali da su obaveštenja isključena na uređaju, nećete dobiti obaveštenja van aplikacije kada vam neko pošalje poruku, ažurira prostor ili započne sastanak. Stoga, uverite se da su obaveštenja na uređaju uključena:

  • Windows 10: Podešavanja > System > obaveštenja i postupci

  • Mac: Podešavanja sistema > obaveštenja > Webex

  • iPhone i iPad Podešavanja > obaveštenja > Webex

  • Android: Aplikacije > aplikacije, aplikacije i obaveštenja, aplikacije ili upravljač aplikacijama > Webex > obaveštenja ili obaveštenja o aplikaciji

Obaveštenja e-poštom

Ako ste Webex aplikaciju instaliranu na više uređaja, aplikacija otkriva koji uređaj koristite ili je koristio u poslednja 2 minuta i tamo šalje samo obaveštenja o porukama i sastancima. Smatraju vas aktivnim u aplikaciji kad god šaljete poruke ili čitate nove.

Na primer, ako ste čitali ili slali poruke na Windows računaru, a zatim počeli da koristite aplikaciju na vašem Android telefonu, aplikacija zna da šalje obaveštenja na telefon umesto na računar. Ako aplikacija ne otkrije nikakvu aktivnost 40 sekundi nakon što vam pošalje obaveštenje, onda šalje obaveštenje svim vašim uređajima, tako da vas dotiče barem jednog.

Obaveštenja na iOS uređajima

Ova Webex pruža obaveštenja za iOS uređaje koristeći Appleovo proširenje za uslugu obaveštenja (NSE). Slede neki primeri ponašanja obaveštenja:

  • Ako poruku označite kao pročitanu iz druge aplikacije, obaveštenja se ne odbacuju odmah na ekranu zaključavanja vašeg iOS uređaja.

  • Nove poruke ili obaveštenja o sastanku će se povremeno prikazivati jer imate novu poruku ili imate novi sastanak na zaključanom ekranu.

  • Broj značke na početnom ekranu se ne ažurira odmah dok ne dovedete aplikaciju u prednji plan.