Apparaatinstellingen

Alle instellingen die u op uw apparaat hebt ingesteld, overschrijft de instellingen die u in de app hebt opgegeven. Als u meldingen van de Webex-app wilt, maar meldingen op uw apparaat hebt uitgeschakeld, ontvangt u geen melding buiten de app wanneer iemand u een bericht stuurt, een ruimte bijwerkt of een vergadering start. Zorg er dus voor dat u uw apparaatmeldingen inschakelt:

  • Windows 10: Instellingen > Systeem > Meldingen en acties

  • Mac: Systeeminstellingen > Meldingen > Webex

  • iPhone en iPad: Instellingen > Meldingen > Webex

  • Android: Instellingen > Apps, Apps & Meldingen, Toepassingen of Toepassingsbeheer > Webex > Meldingen of App-meldingen

Slimme meldingen

Wanneer u de Webex-app op meer dan één apparaat hebt geïnstalleerd, detecteert de app welk apparaat u gebruikt of hebt gebruikt in de afgelopen 2 minuten. Vervolgens worden daar bericht- en vergaderingsmeldingen verzonden.

De app houdt rekening met uw activiteit wanneer u berichten verzendt of nieuwe berichten leest.

Wanneer u bijvoorbeeld berichten leest of verzendt op uw Windows-computer en vervolgens de app op uw Android-telefoon gebruikt, weet de app meldingen naar uw telefoon te verzenden in plaats van naar uw computer.

Als de app 40 seconden na het verzenden van een melding geen activiteit detecteert, wordt de melding naar al uw apparaten verzonden, zodat deze u op ten minste één apparaat bereikt.

Meldingen op iOS-apparaten

De Webex-app levert meldingen aan iOS-apparaten met de Apple Notification Service Extension (NSE). Hieronder volgen enkele voorbeelden van meldingsgedrag:

  • Af en toe worden nieuwe berichten of vergaderingsmeldingen weergegeven als U hebt een nieuw bericht of U hebt een nieuwe vergadering op uw vergrendelscherm.

  • Het aantal badges op uw startscherm wordt mogelijk pas bijgewerkt als u de app op de voorgrond plaatst, vanwege de beperkingen van Apple iOS.


     

    Is van toepassing op zowel de Webex iOS-app als de Webex for Intune iOS-app.