Vyžadovat registraci pro školení Cisco Webex

Chcete-li získat osobní údaje od účastníků, můžete pro školení vyžadovat registraci. Můžete se také rozhodnout, jaké informace musí účastníci poskytnout, aby se zaregistrovali na školení, přizpůsobením registračního formuláře.

Vyžadovat registraci pro naplánované školení

Než se k němu budou moci připojit, můžete od účastníků školení požadovat, aby se zaregistrovali na školení. Vyžadování registrace vám umožňuje:

 • Zobrazte seznam účastníků a zjistěte, zda se zaregistrovali na školení.

 • Získejte jména účastníků, e-mailové adresy a případně další osobní údaje, než se budou moci připojit k školení, a přijměte nebo odmítněte jednotlivé žádosti o registraci.

Pokud pozvete účastníka na školení, které vyžaduje registraci, obdrží účastník e-mailovou zprávu s pozvánkou, která obsahuje:

 • Informace o školení, včetně registračního hesla, pokud ho zadáte.

 • Odkaz, který si účastník může vybrat pro registraci na školení.

  
 • Pokud přijímáte žádosti o registraci automaticky pro školení, které vyžaduje heslo a účastník se zaregistruje po zahájení školení, účastník se může okamžitě připojit k školení bez zadání hesla. Chcete-li proto zabezpečit školení před neoprávněným přístupem, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky schválit všechny žádosti o registraci a ručně přijměte nebo zamítněte všechny žádosti o registraci.

 • Pokud nepřijmete žádosti o registraci automaticky pro školení, které vyžaduje heslo a účastník se zaregistruje po zahájení školení, účastník se nemůže připojit k školení, dokud neobdrží e-mailovou zprávu s potvrzením registrace a nemůže zadat heslo pro školení.

 • Pokud během školení nekontrolujete žádosti o registraci v e-mailovém programu a přijmete žádost účastníka, účastník se nemůže připojit k školení.

 • Pokud požadujete registraci pro školení, které dosáhlo maximálního počtu žadatelů o registraci účastníků, můžete účastníkům povolit registraci do čekací listiny.

  1Na stránce Plánování školení nebo Upravit naplánovanou tréninkovou relaci přejděte na Možnost Registrace .
  2Vedle funkce Registraceúčastníka zaškrtněte políčko Vyžadovat registraci účastníka.
  3(Volitelné) Chcete-li upravit registrační formulář tak, abyste získali další informace o každém účastníkovi, vyberte Přizpůsobit formulář. Podrobnosti najdete v tématu Přizpůsobení registračního formuláře.
  4Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přijmout nebo odmítnout každou žádost o registraci, odškrtněte políčko Automaticky schválit všechny žádosti o registraci.

  • Chcete-li žádosti o registraci přijímat automaticky, aniž byste je jednotlivě přijímali nebo zamítali, zaškrtněte políčko Automaticky schválit všechny žádosti o registraci.

  5(Volitelné) Zadejte heslo, které musí žadatelé o registraci zadat k registraci na relaci.

  Pokud pozvete účastníky k registraci, každý pozvaný obdrží e-mailovou zprávu s pozvánkou, která obsahuje registrační heslo.

  6Určete datum nebo čas, kdy již nepřijímáte žádosti o registraci.
  7Zadejte maximální počet žádostí o registraci. Ponechte pole prázdné pro neomezené registrace.
  8Pokud jste zadali maximální počet registrací, vyberte, zda chcete účastníkům povolit registraci do pořadníku.
  9Určete, zda může účastník zrušit registraci.
  10Vyberte Plán nebo Aktualizovat .

  Přizpůsobení registračního formuláře

  Pokud požadujete, aby se účastníci zaregistrovali k živému nebo zaznamenanému školení, můžete přizpůsobit registrační formulář, ve kterém musí účastníci poskytnout informace.

  Pro každou možnost, kterou do formuláře přidáte, můžete určit, zda musí účastníci poskytnout informace, aby se mohli zaregistrovat na živé nebo zaznamenané školení.

   1Na stránce Naplánování školení nebo Upravit naplánovanou tréninkovou relaci vyberte Registrace > Přizpůsobit formulář .

   V části Standardní možnostise zobrazí následující možnosti:

   • Jméno a příjmení (vždy se zobrazí na stránce Registrace)

   • E-mailová adresa (vždy se zobrazuje na stránce Registrace)

   • Telefonní číslo

   • Faxové číslo

   • Společnost

   • Název

   • Informace o adrese

   2(Volitelné) V části Standardní možnostiudělejte toto:
   1. U každé možnosti, kterou chcete zobrazit v registračním formuláři, zaškrtněte políčko pod.
   2. Pro každou možnost, pro kterou chcete od účastníků požadovat, aby poskytli informace, zaškrtněte políčko pod.
   3(Volitelné) Přidejte do formuláře vlastní možnosti výběrem jedné z následujících možností:
   • Textové pole

   • Zaškrtávací políčka

   • Přepínače

   • Rozevírací seznam

   4Chcete-li uložit přizpůsobený registrační formulář, abyste jej mohli použít pro budoucí naplánované relace, vyberte Uložit jako.
   1. Do pole Popis formuláře zadejte název formuláře.
   2. Klepněte na příkaz Uložit.

   Na této stránce můžete uložit až pět přizpůsobených formulářů.

   5Chcete-li změny uložit, vyberte OK a zavřete stránku Přizpůsobit registrační formulář.
   Byl tento článek užitečný?