Registratie verplicht stellen voor een sessie in Cisco Webex Training

U kunt registratie voor uw trainingssessie verplicht stellen om persoonlijke gegevens over uw deelnemers te verzamelen. U kunt ook het registratieformulier aanpassen en bepalen welke gegevens deelnemers moeten verstrekken om aan uw trainingssessie te kunnen deelnemen.

Registratie verplicht stellen voor een geplande trainingssessie

U kunt instellen dat deelnemers alleen kunnen deelnemen aan een trainingssessie als ze zich hebben geregistreerd. Als deelnemers zich moeten registreren, kunt u:

 • De deelnemerslijst bekijken om vast te stellen of men zich heeft geregistreerd voor de trainingssessie.

 • De namen, e-mailadressen en eventuele aanvullende persoonlijke gegevens van de deelnemers verkrijgen voordat ze kunnen deelnemen aan de trainingssessie, en u kunt afzonderlijke registratieverzoeken accepteren of weigeren.

Als u iemand uitnodigt voor een trainingssessie waarvoor registratie is vereist, ontvangt de genodigde een e-mailbericht met de volgende gegevens:

 • Informatie over de trainingssessie, inclusief het registratiewachtwoord, als u dat hebt opgegeven.

 • Een koppeling waar de deelnemer op kan klikken om zich te registreren voor de trainingssessie.

  
 • Als u automatisch registratieverzoeken accepteert voor een trainingssessie waarvoor een wachtwoord verplicht is en een deelnemer zich pas registreert nadat de trainingssessie is begonnen, dan kan de deelnemer toch direct aan de trainingssessie deelnemen zonder een wachtwoord te hoeven opgeven. Daarom moet u, voor trainingssessie onbevoegde toegang, het selectievakje Alle registratieverzoeken automatisch accepteren de hand geven en alle registratieverzoeken handmatig accepteren of afwijzen.

 • Als u niet automatisch registratieverzoeken accepteert voor een trainingssessie waarvoor een wachtwoord verplicht is en een deelnemer zich pas registreert na het begin van de trainingssessie, dan kan de deelnemer niet deelnemen aan de trainingssessie totdat hij of zij een bevestigingsbericht ontvangt met het wachtwoord voor de trainingssessie.

 • Als u tijdens de trainingssessie niet controleert of er registratieverzoeken per e-mail binnenkomen en het verzoek van de deelnemer accepteert, kan deze niet deelnemen aan de trainingssessie.

 • Als u registratie verplicht stelt voor een trainingssessie waarvoor het maximale aantal deelnemers is geregistreerd, kunt u deelnemers toestaan zich te registreren voor een wachtlijst.

  1Blader op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken naar Registratie.
  2Schakel naast Deelnemerregistratie het selectievakje Verplichte registratie deelnemers in.
  3(Optioneel) Als u het registratieformulier wilt aanpassen om extra informatie over de deelnemers op te vragen, klikt u op Formulier aanpassen. Zie Een registratieformulier aanpassen voor meer informatie.
  4Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de registraties wilt accepteren of registratieverzoek, schakelt u het selectievakje Alle registratieverzoeken automatisch goedkeuren uit.

  • Als u de registratieverzoeken automatisch wilt accepteren, zonder deze afzonderlijk te accepteren of af te wijzen, schakelt u het selectievakje Alle registratieverzoeken automatisch goedkeurenin.

  5Geef een wachtwoord op dat geregistreerde gebruikers moeten opgeven om zich voor de sessie te registreren.

  Als u deelnemers uitnodigt zich te registreren, ontvangt iedere genodigde een e-mailbericht met een uitnodiging en het wachtwoord voor registratie.

  6Geef een datum of tijd op waarna registratieverzoeken niet meer worden geaccepteerd.
  7Geef een maximumaantal registratieverzoeken op. Als u onbeperkt registraties wilt toestaan, laat u dit vak leeg.
  8Als u een maximumaantal registraties hebt opgegeven, geeft u aan of het deelnemers is toegestaan zich te registreren voor een wachtlijst.
  9Geef aan of een deelnemer de registratie kan annuleren.
  10Selecteer Plannen of Bijwerken.

  Een registratieformulier aanpassen

  Als deelnemers verplicht zijn zich te registreren voor een live of opgenomen trainingssessie, kunt u het registratieformulier aanpassen waarop de deelnemers hun gegevens moeten opgeven.

  Bij iedere optie die u toevoegt aan het formulier, kunt u aangeven of deelnemers de informatie moeten opgeven om zich te kunnen registreren voor de live of opgenomen trainingssessie.

   1Selecteer op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken Registratie > Formulier aanpassen.

   Onder Standaardoptiesworden de volgende opties weergegeven:

   • Voornaam en achternaam (worden altijd weergegeven op de pagina Registratie)

   • E-mailadres (wordt altijd weergegeven op de pagina Registratie)

   • Telefoonnummer

   • Faxnummer

   • Company

   • Titel

   • Adresgegevens

   2(Optioneel) Onder Standaardopties gaat u als volgt te werk:
   1. Schakel het selectievakje in onder iedere optie die u wilt opnemen op het registratieformulier.
   2. Schakel het selectievakje in onder iedere optie waarbij de deelnemer verplicht informatie moet opgeven.
   3U kunt aangepaste opties toevoegen aan het formulier door op een van de volgende opties te klikken:
   • Tekstvak

   • Selectievakjes

   • Keuzerondjes

   • Vervolgkeuzelijst

   4Als u het aangepaste registratieformulier wilt opslaan zodat u het later weer kunt gebruiken, klikt u op Opslaan als.
   1. Typ een naam voor het formulier in het vak Beschrijving formulier.
   2. Selecteer Opslaan.

   Op deze pagina kunt u maximaal vijf aangepaste formulieren opslaan.

   5Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en de pagina Registratieformulier aanpassen te sluiten.
   Vond u dit artikel nuttig?