Cisco Webex Eğitim Oturumu için Kaydı Gerekli Kılma

Katılımcılarınızın kişisel bilgilerini edinmek için eğitim oturumunuza kaydolmayı gerekli kılabilirsiniz. Ayrıca kayıt formunu özelleştirerek katılımcıların eğitim oturumunuza kaydolmak için vermesi gereken bilgilere de karar verebilirsiniz.

Planlanan Eğitim Oturumu için Kaydı Gerekli Kılma

Eğitim oturumu katılımcılarının bir eğitim oturumuna katılmadan önce oturum için kaydolmalarını zorunlu kılabilirsiniz. Kayıt gerekliliği getirmek, şunları yapmanızı mümkün kılar:

 • Eğitim oturumuna kayıt yaptırıp yaptırmadıklarını belirlemek için katılımcı listesini görüntüleme.

 • Eğitim oturumuna katılabilmeleri için katılımcıların adlarını, e-posta adreslerini ve isteğe bağlı olarak daha fazla kişisel bilgiyi alma ve kayıt isteklerini kabul etme veya reddetme.

Kayıt gerektiren bir eğitim oturumuna katılımcı davet ederseniz söz konusu kişi şunları içeren bir davet e-postası iletisi alır:

 • Kayıt parolası (belirlediyseniz) da dahil olmak üzere, eğitim oturumuyla ilgili bilgiler.

 • Katılımcının eğitim oturumuna kaydolmak için gidebileceği bir bağlantı.

  
 • Parola gerektiren bir eğitim oturumu için kayıt isteklerini otomatik olarak kabul etmeniz ve eğitim oturumu başladıktan sonra bir katılımcının kaydolması durumunda, katılımcı parolayı girmeksizin eğitim oturumuna hemen katılabilir. Dolayısıyla, bir kullanıcı eğitim oturumu erişiminden korumak için Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak onayla kutusunu temizleyebilirsiniz ve tüm kayıt isteklerini manuel olarak kabul eder veya reddedebilirsiniz.

 • Parola gerektiren bir eğitim oturumu için kayıt isteklerini otomatik olarak kabul etmemeniz ve eğitim oturumu başladıktan sonra bir katılımcının kaydolması durumunda, katılımcı kayıt onayı e-posta iletisi alana ve eğitim oturumu parolasını girene dek eğitim oturumuna katılamaz.

 • Eğitim oturumu sırasında e-posta programınızda kayıt isteklerini kontrol etmediyseniz ve katılımcının isteğini kabul etmediyseniz katılımcı eğitim oturumuna katılamaz.

 • Maksimum katılımcı kaydı yapan kişi sayısına ulaşan bir eğitim oturumu için kaydı gerekli kılarsanız katılımcıların bekleme listesi için kaydolmasına izin verebilirsiniz.

  1Eğitim Oturumu Planla veya Planlanmış Eğitim Oturumunu Düzenle sayfasında, Kayıt seçeneğine gidin.
  2Katılımcı Kaydı'nın yanında, Katılımcı kaydını gerekli kıl'ı işaretleyin.
  3(İsteğe bağlı) Her katılımcı hakkında ek bilgiler almak için kayıt formunu özelleştirmek üzere Formu özelleştir'i seçin. Ayrıntılar için bkz. Kayıt Formunu Özelleştirme.
  4Şunlardan birini yapın:
  • Her bir kaydı kabul etmek veya reddetmek kayıt isteği Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak onayla'nın işaretini kaldırın.

  • Kayıt isteklerini tek tek kabul etmeden veya reddetmeden otomatik olarak kabul etmek için Tüm kayıt isteklerini otomatik olarak onayla 'yaseçin.

  5(İsteğe bağlı) Kaydı yapan kişilerin oturum için kaydolmak üzere sağlaması gereken bir parola belirtin.

  Katılımcıları kaydolmaya davet ederseniz her davetli kayıt parolasını içeren davet e-posta iletisi alır.

  6Kayıt isteklerinin kabul edilmesi için son tarihi veya saati belirtin.
  7Kayıt isteklerinin maksimum sayısını belirtin. Sınırsız kayıt için kutuyu boş bırakın.
  8Maksimum kayıt sayısı belirttiyseniz katılımcıların bekleme listesi için kaydolmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin.
  9Bir katılımcının kaydı iptal edip edemeyeceğini belirtin.
  10Planla veya Güncelle'yi seçin.

  Kayıt Formunu Özelleştirme

  Katılımcıların canlı veya kayıtlı eğitim oturumu için kaydolmasını gerekli kılarsanız katılımcıların bilgi sağlaması gereken kayıt formunu özelleştirebilirsiniz.

  Forma eklediğiniz her seçenek için katılımcıların canlı veya kayıtlı eğitim oturumuna kaydolmak üzere bilgi sağlamasının gerekli olup olmadığını belirtebilirsiniz.

   1Eğitim Oturumu Planla veya Planlanmış Eğitim Oturumunu Düzenle sayfasında, Kayıt > Formu özelleştir'i seçin.

   Standart Seçenekler altındaaşağıdaki seçenekler görünür:

   • Ad ve soyadı (her zaman Kayıt sayfasında görünür)

   • E-posta adresi (her zaman Kayıt sayfasında görünür)

   • Telefon numarası

   • Faks numarası

   • Şirket

   • Başlık

   • Adres bilgileri

   2(İsteğe bağlı) Standart Seçenekleri altında aşağıdakileri yapın:
   1. Kayıt formunda görünmesini istediğiniz her seçenek için altındaki onay kutusunu işaretleyin.
   2. Katılımcıların bilgi sağlamasını gerekli kılmak istediğiniz her seçenek için altındaki onay kutusunu işaretleyin.
   3(İsteğe bağlı) Aşağıdakilerden herhangi birini seçerek forma özel seçenekler ekleyin:
   • Metin Kutusu

   • Onay Kutuları

   • Radyo Düğmeleri

   • Açılır Menü Listesi

   4Gelecekte planlanmış oturumlarda kullanmak üzere özelleştirilmiş kayıt formunu kaydetmek için Farklı Kaydet'i seçin.
   1. Form Açıklaması kutusuna formunuz için bir ad girin.
   2. Kaydet'i seçin.

   Bu sayfada en fazla beş özelleştirilmiş form kaydedebilirsiniz.

   5Değişikliklerinizi kaydetmek ve Kayıt Formunu Özelleştir sayfasını kapatmak için Tamam'ı seçin.
   Bu makale yararlı oldu mu?