Zahtevaj registraciju za Cisco Webex trening

Možete zahtevati registraciju za obuku da biste dobili lične podatke od svojih učesnika. Takođe možete da odlučite koje informacije učesnici moraju da daju da bi se registrovali za obuku prilagođavanjem obrasca za registraciju.

Zahtevaj registraciju za zakazanu obuku

Možete zahtevati od učesnika treninga da se prijave za trening da bi mogli da joj se pridruže. Zahtevanje registracije vam omogućava da:

 • Pogledajte listu učesnika da biste utvrdili da li su se prijavili za obuku.

 • Pribavite imena učesnika, e-adrese i, opcionalno, više ličnih informacija pre nego što se pridruže obuci i prihvate ili odbiju pojedinačne zahteve za registraciju.

Ako pozovete učesnika na trening koji zahteva registraciju, učesnik dobija pozivnicu koja uključuje:

 • Informacije o obuci, uključujući lozinku za registraciju ako je navedete.

 • Veza koju učesnik može da izabere da bi se registrovao za obuku.

  
 • Ako automatski prihvatite zahteve za registraciju za trening koji zahteva lozinku, a učesnik se registruje nakon što je trening već počeo, učesnik može odmah da se pridruži treningu, bez nalaženja lozinke. Stoga, da biste obezbedili obuku od neovlašćenog pristupa, obrišite automatski odobravanje svih zahteva za registraciju i ručno prihvatite ili odbacite sve zahteve za registraciju.

 • Ako ne prihvatite zahteve za registraciju automatski za obuku koja zahteva lozinku i učesnik se registruje nakon što je obuka već počela, učesnik ne može da se pridruži obuci dok ne dobije e-poruku sa potvrdom o registraciji i ne obezbedi lozinku za obuku.

 • Ako tokom obuke ne proverite da li ima zahteva za registraciju u programu e-pošte i prihvatite zahtev učesnika, učesnik ne može da se pridruži treningu.

 • Ako vam je potrebna registracija za obuku koja je dostigla maksimalne registrante učesnika, možete dozvoliti učesnicima da se prijave za listu čekanja.

  1Na stranici Planiranje obuke iliUređivanje zakazane sesije obuke pomerite se do stavke Registracija.
  2Pored registracije učesnika, proverite zahtevanje registracije učesnika.
  3(Opcionalno) Da biste prilagodili obrazac za registraciju da biste dobili dodatne informacije o svakom učesniku, izaberite opciju Prilagodi obrazac. Više detalja potražite u članku Prilagođavanje registracionog obrasca.
  4Uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste prihvatili ili odbili svaki zahtev za registraciju, opozovite izbor Automatski odobri sve zahteve za registraciju.

  • Da biste automatski prihvatili zahteve za registraciju bez prihvatanja ili odbijanja pojedinačno, proverite automatski odobravanje svih zahteva za registraciju.

  5(Opcionalno) Navedite lozinku koju registranti moraju da obezbede da bi se registrovali za sesiju.

  Ako pozovete učesnike da se prijave, svaki pozvani dobija pozivnu e-poruku koja sadrži lozinku za registraciju.

  6Navedite datum ili vreme kada više ne prihvatate zahteve za registraciju.
  7Navedite maksimalan broj zahteva za registraciju. Ostavite kutiju praznu za neograničene registracije.
  8Ako ste naveli maksimalan broj registracija, izaberite da li želite da dozvolite učesnicima da se prijave za listu čekanja.
  9Navedite da li učesnik može da otkaže registraciju.
  10Izaberite raspored ili ažuriranje .

  Prilagođavanje registracionog obrasca

  Ako je potrebno da se učesnici prijave za obuku uživo ili snimljenu, možete prilagoditi obrazac za registraciju na osnovu kojeg učesnici moraju da obezbede informacije.

  Za svaku opciju koju dodate u obrazac možete navesti da li učesnici moraju da obezbede informacije da bi se registrovali za obuku uživo ili snimljenu.

   1Na stranici Planiranje obuke ili Uređivanje zakazane sesije obuke izaberite stavku Registracioni > Prilagodi obrazac.

   U okviru Stavkestandardnih opcija pojavljuju se sledeće opcije:

   • Ime i prezime (uvek se pojavljuje na stranici Registracija)

   • Email adresa (uvek se pojavljuje na stranici Registracija)

   • Broj telefona

   • Broj faksa

   • Kompanija

   • Naslov

   • Informacije o adresi

   2(Opcionalno) U okviru Standardneopcije uradite sledeće:
   1. Za svaku opciju koju želite da se pojavi u registracionom obrascu, proverite polje za potvrdu ispod.
   2. Za svaku opciju za koju želite da zahtevate učesnike da bi obezbedili informacije, proverite polje za potvrdu ispod.
   3(Opcionalno) Dodajte prilagođene opcije obrascu tako što ćete izabrati jednu od sledećih opcija:
   • Okvir za tekst

   • Polja za potvrdu

   • Radio dugmad

   • Padajuća lista

   4Da biste sačuvali prilagođeni obrazac za registraciju da biste mogli da ga koristite za buduće planirane sesije, kliknite na dugme Sačuvaj kao.
   1. Upišite ime obrasca u polje "Opis obrasca".
   2. Izaberite sačuvaj.

   Na ovoj stranici možete da sačuvate do pet prilagođenih obrazaca.

   5Kliknite na dugme "U redu" da biste sačuvali promene i zatvorili stranicu Prilagođavanje registracionog obrasca.
   Da li je ovaj članak bio koristan?