Krev registrering for en Cisco Webex-opplæringsøkt

Du kan kreve registrering for opplæringsøkten for å få personlige opplysninger fra deltakerne. Du kan også bestemme hvilken informasjon deltakerne må oppgi for å registrere seg for opplæringsøkten ved å tilpasse registreringsskjemaet.

Krev registrering for en planlagt opplæringsøkt

Du kan kreve at deltakere registrerer seg for en opplæringsøkt før de kan bli med. Ved å kreve registrering kan du gjøre følgende:

 • Vise en liste over deltakere for å finne ut om de har registrert seg for opplæringsøkten.

 • Få tak i deltakeres navn, e-postadresser og eventuelt mer personlig informasjon før de kan bli med i opplæringsøkten, og godkjenne eller avvise individuelle registreringsforespørsler.

Hvis du inviterer en deltaker til en opplæringsøkt som krever registrering, mottar deltakeren en e-postmelding med invitasjon som inkluderer følgende:

 • Informasjon om opplæringsøkten, inkludert registreringspassordet hvis du angir et.

 • En kobling som deltakeren kan velge å registrere seg på for opplæringsøkten.

  
 • Hvis du godkjenner registreringsforespørsler automatisk for en opplæringsøkt som krever et passord, og en deltaker registrerer seg etter at opplæringsøkten allerede har startet, kan deltakeren bli med i opplæringsøkten umiddelbart uten å oppgi passordet. Hvis du vil sikre en opplæringsøkt mot uautorisert tilgang, fjerner du derfor merket for Godkjenn alle registreringsforespørsler automatisk og godtar eller avviser alle registreringsforespørsler manuelt.

 • Hvis du ikke godkjenner registreringsforespørsler automatisk for en opplæringsøkt som krever et passord, og en deltaker registrerer seg etter at opplæringsøkten allerede har startet, kan ikke deltakeren bli med i opplæringsøkten før de mottar en e-postmelding med registreringsbekreftelse og kan oppgi passordet for opplæringsøkten.

 • Hvis du ikke ser etter registreringsforespørsler i e-postprogrammet under opplæringsøkten og godkjenner deltakerens forespørsel, kan ikke deltakeren bli med i opplæringsøkten.

 • Hvis du krever registrering for en opplæringsøkt som har nådd maksimalt antall registranter, kan du la deltakerne sette seg på en venteliste.

  1Gå til sidenPlanlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt, bla ned til Registrering.
  2Ved siden av Deltakerregistrering, kryss av for Krev deltakerregistrering.
  3(Alternativ) Hvis du vil tilpasse registreringsskjemaet for å få mer informasjon om hver deltaker, velg Tilpass skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse registreringsskjema.
  4Gjør én av følgende:
  • Hvis du vil godta eller avvise hver registreringsforespørsel, fjern merket for Godkjenn alle registreringsforespørsler automatisk.

  • Hvis du vil godta registreringsforespørsler automatisk uten å godta eller avvise dem enkeltvis, merk av for Godkjenn alle registreringsforespørsler automatisk.

  5(Alternativ) Angi et passord som registranter må oppgi for å registrere seg for økten.

  Hvis du inviterer deltakere til å registrere seg, mottar hver inviterte en e-postmelding med invitasjon, som inneholder registreringspassordet.

  6Angi en dato eller et klokkeslett da du ikke lenger godkjenner registreringsforespørsler.
  7Angi maksimalt antall registreringsforespørsler. La boksen stå tom for ubegrensede registreringer.
  8Hvis du har angitt maksimalt antall registreringer, velg om du vil tillate at deltakere registrerer seg for en venteliste.
  9Angi om en deltaker kan avbryte registreringen.
  10Velg Planlegg eller Oppdater.

  Tilpass registreringsskjema

  Hvis du krever at deltakerne registrerer seg for en direktesendt opplæringsøkt eller et opptak av opplæringsøkten, kan du tilpasse registreringsskjemaet som deltakerne må oppgi informasjon om.

  For hvert alternativ du legger til i skjemaet, kan du angi om deltakerne må oppgi informasjonen for å registrere seg for den direktesendte opplæringsøkten eller opptaket av opplæringsøkten.

   1Velg Registrering > Tilpass skjema på siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt.

   Under Standardalternativer vises følgende alternativer:

   • For- og etternavn (vises alltid på Registrering-siden)

   • E-postadresse (vises alltid på Registrering-siden)

   • Telefonnummer

   • Faksnummer

   • Firma

   • Tittel

   • Adresseinformasjon

   2(Alternativ) Gjør følgende under Standardalternativer:
   1. Merk av i avkrysningsboksen under hvert alternativ du vil skal vises i registreringsskjemaet.
   2. Merk av i avkrysningsboksen for hvert alternativ du vil kreve at deltakerne oppgir informasjon for.
   3(Valgfritt) Legg til egendefinerte alternativer i skjemaet ved å velge et av følgende:
   • Tekstboks

   • Avmerkingsbokser

   • Alternativknapper

   • Rullegardinliste

   4Hvis du vil lagre det tilpassede registreringsskjemaet slik at du kan bruke det til fremtidige planlagte økter, velger du Lagre som.
   1. Skriv inn et navn på skjemaet i boksen Beskrivelse av skjema.
   2. Velg Lagre.

   Du kan lagre opptil fem tilpassede skjemaer på denne siden.

   5Velg OK for å lagre endringene og lukke siden Tilpass registreringsskjema.
   Var denne artikkelen nyttig?