Moje webová kamera nefunguje v relaci Webex

Moje webkamera nefunguje v relaci Webex.

Můj web kamerový panel je na schůzce zašedlý.

Ikona mého videa je na schůzce šedá.

Nevidím na videu svou webkameru.

Nemohu sdílet své video z webové kamery.

Možnost videa je při spuštění interní schůzky šedá.


Příčina:

K tomuto problému může dojít z následujících důvodů:

  • Webovou kameru může používat jiná aplikace.
  • Ovladače webové kamery nemusí být nainstalovány.

Řešení:

Chcete-li tento problém vyřešit:

  1. Odejdi ze schůzky Webexů.
  2. Ukončete všechny programy, které přistupují k webové kameře.
  3. Vraťte se na setkání Webexů.

Osvědčené postupy webové kamery:

  • Před připojením k relaci Webex se ujistěte, že je webová kamera připojená.
  • Než se připojíte k relaci Webex, zavřete všechny programy, které přistupují k webové kameře. (Příklad: Skype, software pro zasílání okamžitých zpráv, software pro webovou kameru atd.)
Požadavky na video naleznete v následujícím článku:

Pokud kroky v tomto článku problém nevyřeší, obraťte se na technickou podporu.

Byl tento článek užitečný?