Moja Web kamera ne radi u Webex sesiji

Moja Veb kamera ne radi u Webex sesiji.

Moja tabla sa veb kamerom je siva na sastanku.

Moja video ikona je siva na sastanku.

Ne mogu da vidim video veb kamere na video panelu.

Ne mogu da delim video veb kamere.

Opcija video zapisa je siva prilikom vođenja internog sastanka.


Izazvati:

Do ovog problema može doći iz sledećih razloga:

  • Veb kamera možda koristi druga aplikacija.
  • Upravljački programi veb kamere možda nisu instalirani.

Rešenje:

Da biste rešili problem:

  1. Napustite Webex sastanak.
  2. Zatvorite sve programe koji pristupaju Veb kameri.
  3. Pridružite se Webex sastanku.

Web kamera najbolje prakse:

  • Uverite se da je Veb kamera priključena pre pridruživanja Webex sesiji.
  • Zatvorite sve programe koji pristupaju Veb kameri pre nego što se pridruže Webex sesiji. (Primer: Skype, softver za razmenu trenutnih poruka, softver veb kamera itd)
Pogledajte sledeći članak Za video zahteve:

Ako koraci u ovom članku ne reše problem, obratite se Tehničkoj podršci za Webex: WBX162 - Kako da kontaktiram Webex korisničke usluge ili tehničku podršku?

Da li je ovaj članak bio koristan?