Moja web kamera ne radi u Webex sesiji

Moja web kamera ne radi u Webex sesiji.

Moja web kamera je zasivljena na sastanku.

Moja ikona videozapisa je zasjenjena na sastanku.

Ne mogu vidjeti moj webcam video u video ploči.

Ne mogu dijeliti videozapis s web-kamerom.

Opcija videozapisa je zasjenjena kad izvodite interni sastanak.


Uzrok:

Do ovog problema može doći iz sljedećih razloga:

  • Web-kameru može koristiti druga aplikacija.
  • Upravljački programi web-kamera možda neće biti instalirani.

Rješenje:

Da biste riješili taj problem:

  1. Napusti sastanak Webexa.
  2. Zatvorite sve programe koji pristupaju web-kameri.
  3. Pridružite se Webex sastanku.

Najbolje prakse web kamere:

  • Provjerite je li web kamera priključena prije nego što se pridružite Webex sesiji.
  • Zatvorite sve programe koji pristupaju web kameri prije nego što se pridružite Webex sesiji. (Primjer: Skype, softver za razmjenu trenutnih Poruke , softver za web kameru, itd.)
Pogledajte sljedeći članak o uvjetima za videozapise:

Ako koraci u ovom članku ne riješe problem, obratite se na tehnička podrška .

Je li taj članak bio koristan?