Chyba: "Ověření uživatele se nezdařilo, důvod: Neplatný tvrzení SAML (13)"

Pouze správci webu cisco webex schůzek

Chyba: "Ověření uživatele se nezdařilo, důvod: Neplatný tvrzení SAML (13)"

Důvod: Neplatný tvrzení SAML (13)

Příčina:

Pokud se zobrazuje následující chyba:

To může být způsobeno z následujících důvodů:

 • Hodnota AuthnContextClassRef může chybět v kontrolním výrazu SAML předávaného webexu.
 • Hodnota AuthnContextClassRef v kontrolním výrazu SAML neodpovídá tomu, co je zadáno na stránce Konfigurace SSO.
 • Vaše společnost může používat proxy server ADFS pro externí uživatele, aby se mohli přihlásit. To způsobí, že kontrolní výraz SAML má dvě různé hodnoty AuthnContextClassRef v závislosti na tom, odkud se koncový uživatel přihlašuje (Externí vs Interní).

Řešení:

Řešení problému:

 1. V kódu kontrolního výrazu SAML ověřte, zda je k dispozici hodnota AuthnContextClassRef.
 2. Ověřte hodnotu AuthnContextClassRef v cisco Webex Meetings Site Administration odpovídá tomu, co je zadáno na konfigurační stránce Webex SSO.
Kontrola nastavení:
 1. Přihlaste se na stránku Správy webu cisco webex schůzek. (Příklad: https://SITENAME.webex.com/admin.php)
 2. Na levém panelu klikněte na Konfigurace.
 3. Klikněte na Běžné nastavení webu >konfiguraci SSO.
 4. V části Konfigurace služby Federated Web SSO ověřte hodnotu v AuthnContextClassRef: pole odpovídá tomu, co je zadáno v kontrolním výrazu SAML.
Pokud se tato chyba zobrazuje u externích uživatelů, ale interní uživatelé pracují:
 1. Přihlaste se na stránku Správy webu cisco webex schůzek.
 2. Na levém panelu klikněte na Konfigurace.
 3. Klikněte na Běžné nastavení webu >konfiguraci SSO.
 4. Změňte AuthnContextClassRef: hodnota pole na: urna:oáza:názvy:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport;urn:oáza:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password;urn:federation:authentication:windows;urn:oáza:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

Pokud problém přetrvává i po provedení kroků v tomto článku, obraťte se na technickou podporu Webexu. Nápovědu najdete v tématu: WBX162 - Jak mohu kontaktovat zákaznické služby Webex nebo technickou podporu?

Byl tento článek užitečný?