Fel: ”Användarautentisering misslyckades, orsak: Ogiltig SAML-kontroll (13)

Endast för webbplatsadministratörer för Cisco Webex Meetings

Fel: ”Användarautentisering misslyckades, orsak: Ogiltig SAML-kontroll (13)

Orsak: Ogiltig SAML-kontroll (13)

Orsak:

Om en klient får följande felmeddelande:

Detta kan inträffa av följande orsaker:

 • Värdet AuthnContextClassRef kanske saknas i SAML-kontrollen som överförs till Webex.
 • Värdet AuthnContextClassRef i SAML-kontrollen matchar inte det som har angivits på konfigurationssidan avseende enkel inloggning (SSO).
 • Kanske använder ditt företag en ADFS-proxy som externa användare måste logga in med. Detta leder till att SAML-kontrollen har två olika AuthnContextClassRef-värden beroende på varifrån slutanvändaren loggar in (externt eller internt).

Lösning:

Så här felsöker du problemet:

 1. Kontrollera att värdet AuthnContextClassRef finns i din SAML-kontrollkod.
 2. Kontrollera att värdet AuthnContextClassRef i webbplatsadministrationen för Cisco Webex Meetings matchar det som har angivits på konfigurationssidan avseende enkel inloggning (SSO) i Webex:
Så här kontrollerar duinställningarna:
 1. Logga in på din WebEx webbplatsadministrationsida (Exempel: https://SITENAME.webex.com/admin.php)
 2. Klicka på Konfiguration i den vänstra panelen.
 3. Klicka på Vanliga webbplatsinställningar > SSO-konfiguration.
 4. Under Konfigurera samordnad enkel webbinloggning (SSO) kontrollerar du att värdet i fältet AuthnContextClassRef: matchar det som finns angivet i SAML-kontrollen.
Om felet intr?ss av externa användare, men interna användarearbetar:
 1. Logga in på Cisco Webex Meetings webbplatsadministration.
 2. Klicka på Konfiguration i den vänstra panelen.
 3. Klicka på Vanliga webbplatsinställningar > SSO-konfiguration.
 4. Ändra fältvärdet AuthnContextClassRef: till: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport;urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password;urn:federation:authentication:windows;urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

Om problemet kvarstår när du har utfört stegen i den här artikeln kontaktar du Webex tekniska support. Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag WebEx kundtjänst eller tekniska support?

Var den här artikeln användbar?