Integrace dialogflow virtuálního asistenta zákazníka

Virtuální asistenti zákazníků se integrují s dialogflow a poskytují zákazníkům vylepšené samoobslužné funkce. Pomocí aplikace Dialogflow můžete vytvořit konverzační uživatelské prostředí, které je podpořeno zpracováním přirozeného jazyka a strojovým učením. Webhooky v aplikaci Dialogflow můžete také použít k odesílání nebo přijímání dat do jiných služeb. Další informace o vytvoření virtuálního asistenta zákazníka naleznete v tématu Vytvoření nového virtuálního asistenta pro zákazníky.

  

Virtuální asistenti zákazníků aktuálně podporují integraci agentů Dialoguflow V1.

Kromě použití konverzačního uživatelského prostředí, které vytvoříte v dialoguflow, mohou virtuální asistenti péče o zákazníky:

Integrace virtuálního asistenta zákazníka s agentem dialogu toku

Virtuální asistenti zákazníka se integrují s agentem dialogu V1 pomocí klientského přístupového tokenu.

  1. V konzoli Dialogflow klikněte na nastavení agenta.

  2. Zkopírujte token klientského přístupu agenta Dialogu z části Klíče rozhraní API.

  3. Přejděte do řídicího centra Cisco Webex.

  4. Zadejte a ověřte token klientského přístupu agenta dialogflow ve virtuálním asistentovi zákazníka. Přístupový token klienta můžete zadat při vytváření nového virtuálního asistenta zákazníka nebo při úpravě stávajícího virtuálního asistenta pro zákazníky.

Byl tento článek užitečný?