Integracija dijaloga virtuelnog pomoćnika kupca

Virtuelni asistenti klijenta se integrišu sa Dialogflow-om kako bi klijentima pružili poboljšane mogućnosti samousluge. Koristite Dialogflow da biste kreirali iskustvo korisnika razgovora koje podržava obrada prirodnog jezika i mašinsko učenje. Webhooks možete da koristite i u dialogflow-u za slanje ili prijem podataka drugim uslugama. Više informacija o kreiranju virtuelnog pomoćnika za kupca potražite u članku Kreiranje virtuelnog pomoćnika novog kupca.

  

Virtuelni asistenti za korisnike trenutno podržavaju integracije V1 agenta dijaloga.

Pored korišćenja iskustva korisnika razgovora koje gradite u dijalogu, Virtuelni asistenti za negu korisnika mogu da:

Integrisanje virtuelnog pomoćnika klijenta sa agentom dijaloga

Virtuelni asistenti klijenta se integrišu sa agentom V1 dijaloga pomoću oznake za pristup klijentu.

  1. U alatki Dialogflow konzola kliknite na postavke agenta.

  2. Kopirajte oznaku klijentskog pristupa agentu dialogflow-a iz odeljka API ključevi.

  3. Idite na kontrolno čvorište kompanije Cisco Webex.

  4. Unesite i proverite valjanost simbola klijentskog pristupa agenta dijaloga u virtuelnom pomoćniku kupca. Oznaku "Klijentski pristup" možete uneti kada kreirate virtuelnog pomoćnika novog kupca iliuredite postojećeg virtuelnog pomoćnika kupca.

Da li je ovaj članak bio koristan?