Povolit hlasovou schránku uživatele

Pokud máte povoleno přesměrování hovorů, pak tato nastavení přesměrování hovorů přepíší nastavení hlasové schránky, která jste nakonfigurovali.

1

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.com na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit hlasovou schránku.

2

Vyberte Volání a zvolte Hlasová schránka.

3

Zapněte přepínač hlasová služba a vyberte si z libovolného nastavení, které chcete povolit.

Odeslat uživatelské hovory do hlasové schránky

Tato nastavení hlasové schránky lze nakonfigurovat tak, aby uživatelé směřovali příchozí hovory do hlasové schránky uživatelů.
 • Všechny hovory -Tato možnost přesměruje všechny hovory do hlasové schránky.

 • Při zaneprázdnění -Tato volba přesměruje hovory do hlasové schránky, když je uživatel již na volání.

 • Pokud neodpovídáte -Tato volba přesměruje příchozí hovory do hlasové schránky po zadaném počtu zazvonění.

1

V zobrazení zákazníka https://admin.webex.com v přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit hlasovou schránku.

2

Vyberte Volání a zvolte Hlasová schránka.

3

Zapněte přepínač hlasové služby a vyberte následující možnosti:

 • Všechny hovory -Zaškrtněte políčko a vyberte výchozí pozdrav, nebo nahrajte pozdrav kliknutím na Nahrát soubor a vyberte soubor .wav.
 • Když jstezaneprázdněni - Zaškrtněte políčko a vyberte výchozí pozdrav, nebo nahrajte pozdrav kliknutím na Nahrát soubor a vyberte soubor .wav.
 • Pokud neodpovídáte -Zaškrtněte políčko Počet zazvonění před odesláním do hlasové schránky v rozbalovací nabídce a poté vyberte výchozí pozdrav nebo nahrajte pozdrav kliknutím na Nahrát soubor a vyberte soubor .wav.

 

Pokud vyberete možnost Všechnyhovory, nemůžete vybrat další dvě možnosti. Můžete se rozhodnout pro přesměrování do hlasové schránky, a to jak při obsazenosti, tak při současném zrušení možnosti odpovědi.

4

Klikněte na položku Uložit.

Resetovat PIN hlasové schránky uživatele

Pokud je pro vaši organizaci povolen výchozí PIN hlasové schránky, můžete JEJ resetovat. Další informace o nastavení výchozího KÓDU hlasové schránky pro vaši organizaci naleznete v části Konfigurace výchozího KÓDU hlasové schránky pro všechny nové uživatele.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete resetovat PIN hlasové schránky.

2

Vyberte Volání a zvolte Hlasová schránka.

3

Klikněte na tlačítko Resetovat PŘIPÍNÁČEK hlasovéschránky.

Nyní se uživatel může přihlásit do svého portálu hlasové schránky a zadat výchozí PIN nastavený pro vaši organizaci.


 

Uživatelé mohou také resetovat SVŮJ PIN hlasové schránky https://settings.webex.com. Tyto pokyny naleznete v části Nastavení PINU hlasové schránky (Webex Calling).

Povolit hlasová upozornění pro uživatele

1

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.com na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit hlasová upozornění.

2

Vyberte Volání a zvolte Hlasová schránka.

3

Zapněte přepínač Nová hlasová upozornění a vyberte jednu z následujících možností:

 • Prostřednictvím e-mailu- Zaškrtněte políčko a zadejte e-mailovou adresu pro odeslání oznámení.

 • Textem- Zaškrtněte políčko, zadejte telefonní číslo pro odeslání oznámení a v rozbalovací nabídce vyberte poskytovatele sítě.

4

Klikněte na položku Uložit.

Správa úložiště hlasových zpráv uživatele

Můžete zadat, kde mohou uživatelé přistupovat ke své hlasové schránce ve svém telefonu - na Volajícím uživatelském portálu nebo na zadanou e-mailovou adresu jako soubor .tiff.

1

V zobrazení zákazníka v přejděte https://admin.webex.comna Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete konfigurovat ukládání zpráv hlasové schránky.

2

Vyberte Volání a zvolte Hlasová schránka.

3

V části Úložištězpráv vyberte jednu z následujících možností:

 • Použít interní poštovníschránku - Uživatelé přistupují ke svým zprávám ze svého telefonu nebo z Volajícího uživatelského portálu. Pro povolení indikátoru vyberte možnost Použít nový indikátor zprávy v telefonu.


   
  Interní poštovní schránka má následující omezení úložiště:
  • Limit jedné zprávy 10 minut

  • Celkový limit poštovní schránky 100 minut

 • Použít externí schránku - Všechny hlasové zprávy jsou odesílányuživatelům na zadaný e-mail. Tím se zakáže přístup k hlasovým zprávám z telefonu uživatelů, počítačové aplikace nebo uživatelského portálu volání.

4

Klikněte na položku Uložit.


 

Uživatelé si mohou zvolit změnu těchto nastavení na Volajícím uživatelském portálu. Veškeré změny provedené uživatelem v těchto nastaveních se odrazí jak v uživatelském portálu volajícího, tak v ovládacím centru.

Nastavit další nastavení hlasové schránky pro uživatele

Tato dodatečná nastavení lze konfigurovat s jinými nastaveními hlasové schránky pro uživatele v Control Hubu.

1

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.com na Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit další nastavení hlasové schránky.

2

Vyberte Volání a zvolte Hlasová schránka.

3

V části Dalšínastavení vyberte jednu nebo obě z následujících možností:

 • Zaškrtněte políčko Převést do "0" na telefonní číslo a zadejte telefonní číslo, na které budou volající převedeni.

   

  Pokud vyberete tuto možnost, ujistěte se, že hlasová schránka informuje volající, že stisknutím tlačítka "0" je přenesete.

 • Zaškrtněte políčko Odeslat e-mailem kopii zprávy a zadejte e-mailovou adresu, na kterou bude odeslán záznam všech hlasových zpráv.
4

Klikněte na položku Uložit.

Nastavení faxových zpráv pro uživatele

Faxové zprávy umožňují uživateli přijímat přímé příchozí faxy ze své hlasové schránky.

Než začnete

Před konfigurací této funkce je třeba vzít v úvahu následující:
 • Pro převod faxových signálů ze standardních telefonních signálů na VoIP je vyžadován analogový telefonní adaptér (ATA). Další informace o zařízeních a instalaci Cisco ATA naleznete v části Začínáme s vašimi zařízeními Cisco ATA 191 a 192 a Zlepšete přenos faxů s vaším zařízením ATA.

 • Faxy a hlasové zprávy se nacházejí ve sdíleném úložném prostoru s kapacitou 35 MB nebo asi 1000 stránek faxových zpráv. Ujistěte se, že uživatelé jsou si vědomi volného místa a že je třeba mít prostor pro nové faxové zprávy a moudře archivovat.

 • Faxové zprávy jsou uloženy po neomezenou dobu.

 • Faxy SuperG3 (vysokorychlostní fax nebo fax 33,6 kbps) musí být nakonfigurovány tak, aby vysílaly a přijímaly rychlostí 14,4 kbps. V případech, kdy fax SuperG3 komunikuje s přístrojem, který není SuperG3, mohou být faxová volání řádně dokončena, protože fax s nižší rychlostí způsobí, že SuperG3 sníží rychlost. Pokud rychlost stroje nelze nakonfigurovat, nemusí správně fungovat při volání Webex.

1

Z pohledu zákazníka v přejděte https://admin.webex.comna Uživatelé a vyberte uživatele, pro kterého chcete povolit odesílání faxových zpráv.

2

Vyberte Volání a zvolte Hlasová schránka.

3

Zapněte Faxové zprávy a povolte tuto funkci.

4

Z rozbalovací nabídky vyberte telefonní číslo přidělené pro faxové zprávy.

5

V případě potřebyzadejte rozšíření.

6

Klikněte na položku Uložit.


 

Uživatelé si mohou zvolit změnu těchto nastavení na Volajícím uživatelském portálu. Veškeré změny provedené uživatelem v těchto nastaveních se odrazí jak v uživatelském portálu volajícího, tak v ovládacím centru.