Vytvoření Office kdekoli pro umístění

Funkce Office Anywhere není automaticky nastavena při zřizování služby. Než budou moci uživatelé začít používat funkci Office Anywhere, musíte nejprve vytvořit Office kdekoli pro umístění a přiřadit telefonní číslo, které se má použít jako portál Office Anywhere.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte do služby azvolte Volání > funkcí .

2

Klikněte na Office Anywhere > Vytvořit Office kdekoli.

3

Zadejte následující údaje:

  • Umístění

  • Název portálu Office Anywhere

  • Telefonní číslo

  • Rozšíření (volitelné)

  • Jazyk oznámení

4

Zvolte, kdo může používat portál Office Anywhere – Všichni ve společnosti nebo pouze uživatelé v tomto umístění.

5

Chcete-li povolit režim tiché výzvy, zaškrtněte políčko Režim tiché výzvy.

6

Klepněte na tlačítko Vytvořit.

Co dělat dál

Jakmile je Office Anywhere vytvořen pro umístění, uživatelé v tomto umístění mohou nakonfigurovat službu na portálu volajících uživatelů. Chcete-li se dostat na portál volajících uživatelů, přejděte https://settings.webex.com na web a vyberte možnost Volání webexu. Informace o konfiguraci nastavení Office Anywhere najdete v tomto článku na portálu volajících uživatelů.

Získání seznamu telefonních čísel office anywhere

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Služby azvolte Volání > funkcí > Office Anywhere .

2

Kliknutím na Exportovat stáhněte soubor CSV se seznamem čísel Office Anywhere.


 
Seznam exportů můžete zúžit na umístění výběrem umístění z rozevírací nabídky před klepnutím na export.