Vytvořit jediné číslo, které dosáhne na lokalitu

Funkce Single Number Reach není automaticky nastavena, když je služba poskytována. Předtím, než uživatelé začnou používat funkci Single Number Reach, musíte nejprve vytvořit Single Number Reach pro dané místo a poté přiřadit telefonní číslo, které bude použito jako portál Single Number Reach.

1

V zobrazení pro zákazníky v https://admin.webex.compřejděte do části Služby v levém navigačním panelu a klikněte na položky Volání > Funkce > Dosah jednoho čísla.

2

Klikněte na tlačítko Create Single Number Reach.

3

Zadejte následující údaje:

  • Pobočka

  • Název dosažitelnosti na jednom čísle

  • Telefonní číslo

  • Rozšíření (volitelné)

  • Jazyk oznámení

4

Vyberte, kdo může používat portál Single Number Reach - všichni ve společnosti nebo pouze uživatelé v tomto místě.

5

Chcete-li povolit tichý režim výzvy, zaškrtněte políčko Silent Prompt Mode (Tichý režim výzvy).

6

Klikněte na Vytvořit.

Co dělat dál

Jakmile je pro dané umístění vytvořeno číslo Single Number Reach, může administrátor nebo uživatelé v rámci tohoto umístění službu nakonfigurovat.

Získejte seznam svých jednotlivých čísel, na které se dostanete k telefonním číslům

1

V zobrazení pro zákazníky v https://admin.webex.compřejděte do části Služby v levém navigačním panelu a klikněte na položky Volání > Funkce > Dosah jednoho čísla.

2

Kliknutím na tlačítko Export stáhnete soubor CSV se seznamem čísel Single Number Reach.


 
Seznam exportů můžete zúžit na umístění výběrem umístění z rozevíracího seznamu před kliknutím na tlačítko exportovat.