Skapa en single number reach för en plats

Den Single Number Reach konfigureras inte automatiskt när tjänsten tillhandahålls. Innan användarna kan börja använda Single Number Reach,måste du först skapa en Single Number Reach för en plats och sedan tilldela ett telefonnummer som ska användas som Single Number Reach portalen.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster i den vänstra navigeringsrad klickar på > Funktioner > Single Number Reach.

2

Klicka på Skapa Single Number Reach.

3

Ange följande information:

  • Plats

  • Single Number Reach-namn

  • Telefonnummer

  • Anknytning (valfritt)

  • Meddelandespråk

4

Välj vem som kan Single Number Reach - alla i företaget eller Endast användarna på den här platsen.

5

För att tillåta ljudlöst meddelandeläge markerar du kryssrutan Ljudlöst meddelandeläge.

6

Klicka på Skapa.

Nästa steg

När ett Single Number Reach skapas för en plats kan administratören eller användarna på platsen konfigurera tjänsten.

Få en lista över dina single number reach-telefonnummer

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster till vänster på navigeringsrad och klickar på > Funktioner > Single Number Reach.

2

Klicka Exportera för att hämta en CSV-fil med listan Single Number Reach nummer.


 
Du kan begränsa exportlistan till en plats genom att välja platsen på listruta innan du klickar på exportera.