Skapa Office Anywhere för en plats

Funktionen Office Anywhere konfigureras inte automatiskt när tjänsten tillhandahålls. Innan användarna kan börja använda Office Anywhere-funktionen måste du först skapa Office Anywhere för en plats och tilldela ett telefonnummer som ska användas som Office Anywhere-portalen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Samtal > funktioner.

2

Klicka på Office Anywhere > Skapa Office Anywhere.

3

Ange följande information:

  • Plats

  • Namn på Office Anywhere

  • Telefonnummer

  • Anknytning (valfritt)

  • Meddelandespråk

4

Välj vem som kan använda Office Anywhere-portalen – Alla i företaget eller Endast användarna på den härplatsen.

5

För att tillåta ljudlöst meddelandeläge markerar du kryssrutan Ljudlöst meddelandeläge.

6

Klicka på Skapa.

Nästa steg

När Office Anywhere har skapats för en plats kan användare inom denna plats konfigurera tjänsten i samtalsanvändarportalen. Om du vill gå till användarportalen ringa går du https://settings.webex.com till och väljer Webex Calling. I den här artikeln finns information om hur du konfigurerar inställningarna för Office Anywhere i användarportalen för samtal.

Skaffa en lista över dina Office Anywhere-telefonnummer

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner >Office Anywhere .

2

Klicka på Exportera för att hämta en CSV-fil med listan med Office Anywhere-nummer.


 
Du kan begränsa exportlistan till en plats genom att välja platsen i rullgardingsmenyn innan du klickar på exportera.