צור מספר בודד והושט יד למיקום

התכונה Single Number Reach לא מוגדרת באופן אוטומטי כאשר השירות מוקצה. לפני שמשתמשים יכולים להתחיל להשתמש בתכונה 'מספר בודד להגיע ', עליך ליצור תחילה מספר יחיד להגיע למיקום, ולאחר מכן להקצות מספר טלפון שישמש כפורטל' מספר יחיד להגיע '.

1

היכנס ל-Control Hub, ועבור אל שירותים >> שיחות >> קישורים חיצוניים הערות שוליים >> טווח מספר יחיד...

2

לחץ על צור מספר בודד.

3

הזן את המידע הבא:

  • מיקום

  • שם Single Number Reach

  • מספר טלפון

  • סיומת (אופציונלי)

  • שפת הכרזה

4

בחר מי יכול להשתמש בפורטל של מספר בודד - כולם בחברה או רק המשתמשים במיקום זה.

5

כדי לאפשר מצב מיידי שקט, סמן את תיבת הסימון 'מצב שקט' ( Silent Prompt Mode).

6

לחץ יצירה .

מה הלאה?

ברגע שמספר בודד נוצר עבור מיקום, מנהל המערכת או המשתמשים במיקום זה יכולים להגדיר את השירות.

קבע תצורה של טווח מספר יחיד עבור משתמשים

באפשרותך להוסיף את המספרים האישיים של משתמש כטווח גישה של מספר יחיד. המספרים שנוספו מצלצלים כאשר המשתמש מקבל שיחה במספר הראשי של Webex Calling שלו. המשתמש יכול להשתמש במספר הראשי או בכל אחד מהמספרים שנוספו כדי לבצע שיחות יוצאות. כאשר המשתמש מבצע שיחות יוצאות, ההגדרה של מזהה המתקשר של המספר הראשי של Webex Calling משמשת לזהות.

לפני שתתחיל

יש להגדיר טווח גישה של מספר יחיד עבור מיקום המשתמש.

1

היכנס ל-Control Hub, ועבור אל ניהול > משתמשים.

2

בחר משתמש ולחצו על הכרטיסייה שיחות.

3

עבור אל המקטע 'חוויית שיחות משתמש ' ובחר 'גישה באמצעות מספר יחיד' (משרד בכל מקום).

4

הפעל את המתג.

5

הזן את השם ומספר הטלפון שישמשו כמספר גישה למספר יחיד של המשתמש ובחר בתיבת הסימון.

לאחר הוספת מספר טלפון, המספר מופעל. כדי להשבית, בטל את הסימון של התיבה ליד מספר הטלפון.

6

לחצו על אפשרויות שיחה נכנסת כדי להפעיל אחת מההגדרות הבאות עבור מספר הטלפון:

  • אל תעביר שיחות—שיחות של משתמש אינן מועברות, גם אם הפניית השיחות מופעלת.
  • אישור תשובה – כאשר מישהו מתקשר למשתמש, הוא מתבקש ללחוץ על מקש לפני שהוא מחובר. אפשרות זו מאפשרת למתקשרים לדעת שהשיחה שלהם עוברת אוטומטית למספר יחיד (office anywhere).

 

באפשרותך גם להוסיף מספר אישי אחר על ידי לחיצה על הוסף מספר אישי אחר ולאחר מכן לבצע את השלבים הקודמים.

7

לחץ על שמור.


 

משתמש יכול גם להגדיר ולנהל טווח גישה של מספר יחיד בעצמו בפורטל המשתמשים. לפרטים נוספים, ראה הגדרת Single Number Reach (משרד בכל מקום). כל שינוי שיבוצע בהגדרות אלו על ידי המשתמש יבוא לידי ביטוי הן בפורטל המשתמש והן ב-Control Hub.

קבל רשימה של מספרי הטלפון שלך בהישג יד

1

היכנס ל-Control Hub, ועבור אל שירותים >> שיחות >> קישורים חיצוניים הערות שוליים >> טווח מספר יחיד...

2

לחץ על ייצא כדי להוריד קובץ CSV עם רשימת מספרי ה - Single Number Reach.


 
ניתן לצמצם את רשימת הייצוא למיקום על ידי בחירת המיקום מהרשימה הנפתחת לפני לחיצה על ייצוא.