Utwórz pojedynczy zasięg numeryczny dla lokalizacji

Funkcja zasięgu jednego numeru nie jest automatycznie konfigurowana podczas udostępniania usługi. Zanim użytkownicy będą mogli rozpocząć korzystanie z funkcji Single Number Reach, należy najpierw utworzyć funkcję Single Number Reach dla lokalizacji, a następnie przypisać numer telefonu, który będzie używany jako portal Single Number Reach.

1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi na lewym pasku nawigacyjnym i kliknij Powołanie > Cechy > Zasięg pojedynczego numeru.

2

Kliknij Utwórz zasięg pojedynczego numeru.

3

Wprowadź następujące informacje:

  • Lokalizacja

  • Nazwa konfiguracji dostępności pod jednym numerem

  • Numer telefonu

  • Rozszerzenie (opcjonalnie)

  • Język komunikatów

4

Wybierz, kto może korzystać z portalu Single Number Reach - Wszyscy w firmie lub Tylko użytkownicy w tej lokalizacji.

5

Aby zezwolić na tryb cichego monitowania, zaznacz Tryb cichego monitu pole wyboru.

6

Kliknij przycisk Utwórz.

Co zrobić dalej

Po utworzeniu numeru zasięgu pojedynczego numeru dla lokalizacji administrator lub użytkownicy w tej lokalizacji mogą skonfigurować usługę.

Uzyskaj listę swoich numerów telefonów zasięgu jednego numeru

1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi na lewym pasku nawigacyjnym i kliknij Powołanie > Cechy > Zasięg pojedynczego numeru.

2

Kliknij Eksport aby pobrać plik CSV z listą numerów Single Number Reach.


 
Możesz zawęzić listę eksportu do lokalizacji, wybierając lokalizację z listy rozwijanej przed kliknięciem eksportu.