Tworzenie pakietu Office Anywhere dla lokalizacji

Funkcja Office Anywhere nie jest automatycznie ujednolicona podczas obsługi administracyjnej usługi. Aby użytkownicy mogli rozpocząć korzystanie z funkcji Office Anywhere, należy najpierw utworzyć pakiet Office Anywhere dla lokalizacji, przypisując numer telefonu, który ma być używany jako portal Office Anywhere.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do usług i wybierz pozycjęWywoływanie funkcji >.

2

Kliknij pozycję Office Anywhere > Create Office Anywhere.

3

Wprowadź następujące informacje:

  • Lokalizacja

  • Nazwa portalu Office Anywhere

  • Numer telefonu

  • Rozszerzenie (opcjonalnie)

  • Język komunikatów

4

Wybierz, kto może korzystać z portalu Office Anywhere — wszyscy w firmie lub Tylkoużytkownicy w tej lokalizacji.

5

Aby zezwolić na tryb monitu dyskretnego, zaznacz pole wyboru Tryb monitu dyskretnego.

6

Kliknij przycisk Utwórz.

Co robić dalej

Po utworzeniu pakietu Office Anywhere dla lokalizacji użytkownicy w tej lokalizacji mogą skonfigurować usługę w portalu wywołujących użytkowników. Aby przejść do portalu wywoływania użytkowników, przejdź do https://settings.webex.comwitryny Webex Calling. Zobacz ten artykuł, aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień pakietu Office Anywhere w portalu wywoływania użytkowników.

Wyświetlanie listy numerów telefonów pakietu Office w dowolnym miejscu

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do usług i wybierzpozycję Funkcje > wywoływania> office anywhere.

2

Kliknij pozycję Eksportuj, aby pobrać plik CSV z listą numerów Office Anywhere.


 
Listę eksportu można zawęzić do lokalizacji, wybierając lokalizację z menu rozwijanego przed kliknięciem przycisku Eksportuj.