Eén nummer bereiken voor een locatie

De Single Number Reach wordt niet automatisch ingesteld wanneer de service wordt ingericht. Voordat gebruikers de functie Single Number Reach kunnen gebruiken, moet u eerst een Single Number Reach voor een locatie maken en vervolgens een telefoonnummer toewijzen dat als portal Single Number Reach worden gebruikt.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.com naar Services in de linker klik navigatiebalk en klik op Bellen > functies > Single Number Reach.

2

Klik op Maak Single Number Reach.

3

Voer de volgende informatie in:

  • Locatie

  • Naam Single Number Reach

  • Telefoonnummer

  • Extensie (optioneel)

  • Taal van aankondiging

4

Kies wie de portal voor Single Number Reach gebruiken: Iedereen in het bedrijf of Alleen de gebruikers binnen deze locatie.

5

Als u de stille promptmodus wilt toestaan, vink dan het selectievakje Stille promptmodus aan.

6

Klik op Maken.

De volgende stappen

Zodra er Single Number Reach nummer voor een locatie is gemaakt, kan de beheerder of de gebruikers op die locatie de service configureren.

Ontvang een lijst van uw Single Number Reach-telefoonnummers

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.com naar Services in de linker navigatiebalk en klik op Bellen > functies > Single Number Reach.

2

Klik op Exporteren om een CSV-bestand te downloaden met de lijst Single Number Reach nummers.


 
U kunt de exportlijst beperken tot locatie door de locatie in het vervolgkeuzelijst te selecteren voordat u op exporteren klikt.