Office Anywhere maken voor een locatie

De functie Office Anywhere wordt niet automatisch ingesteld wanneer de service wordt ingericht. Voordat gebruikers de Office Anywhere-functie kunnen gaan gebruiken, moet u eerst Office Anywhere voor een locatie maken door een telefoonnummer toe te wijzen dat als Office Anywhere-portal moet worden gebruikt.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies Bellen > functies.

2

Klik op Office Anywhere om > Office Anywhere te maken.

3

Voer de volgende informatie in:

  • Locatie

  • Naam Office Anywhere

  • Telefoonnummer

  • Extensie (optioneel)

  • Aankondigingstaal

4

Kies wie de Office Anywhere-portal kan gebruiken: Iedereen in het bedrijf of Alleen de gebruikers binnen dezelocatie.

5

Als u de stille promptmodus wilt toestaan, vink dan het selectievakje Stille promptmodus aan.

6

Klik op Maken.

De volgende stap

Zodra Office Anywhere voor een locatie is gemaakt, kunnen gebruikers op die locatie de service configureren in de gebruikersportal voor bellen. Als u naar de portal voor bellende gebruiker wilt gaan, gaat u naar https://settings.webex.com en selecteert u Webex Calling. Zie dit artikel voor informatie over het configureren van Office Anywhere-instellingen in de gebruikersportal voor bellen.

Een lijst van uw Office Anywhere-Telefoonnummers

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies > functies > OfficeAnywhere .

2

Klik op Exporteren om een CSV-bestand met de lijst met Office Anywhere-nummers te downloaden.


 
U kunt de exportlijst beperken tot locatie door de locatie in het vervolgkeuzemenu te selecteren voordat u op Exporteren klikt.