Opprett rekkevidde for et enkelt nummer for et sted

Single Number Reach-funksjonen konfigureres ikke automatisk når tjenesten leveres. Før brukere kan begynne å bruke Single Number Reach-funksjonen, må du først opprette en Single Number Reach for et sted, og deretter tilordne et telefonnummer som skal brukes som Single Number Reach-portal.

1

Fra kundevisningen inn https://admin.webex.com, gå til Tjenester i venstre navigasjonslinje og klikk Ringer > Funksjoner > Enkeltnummer rekkevidde.

2

Klikk Opprett enkeltnummerrekkevidde.

3

Angi følgende informasjon:

  • Plassering

  • Single Number Reach-navn

  • Telefonnummer

  • Utvidelse (valgfritt)

  • Kunngjøringsspråk

4

Velg hvem som kan bruke Single Number Reach-portalen - Alle i selskapet eller Bare brukerne på dette stedet.

5

For å tillate stille meldingsmodus, sjekk Stille meldingsmodus avkrysningsboksen.

6

Klikk på Opprett.

Hva nå?

Når et enkeltnummerrekkevidde-nummer er opprettet for en lokasjon, kan administratoren eller brukerne innenfor dette stedet konfigurere tjenesten.

Få en liste over telefonnumrene dine med enkeltnummer

1

Fra kundevisningen inn https://admin.webex.com, gå til Tjenester i venstre navigasjonslinje og klikk Ringer > Funksjoner > Enkeltnummer rekkevidde.

2

Klikk Eksport for å laste ned en CSV-fil med listen over Single Number Reach-numre.


 
Du kan begrense eksportlisten til plassering ved å velge plasseringen fra rullegardinlisten før du klikker på eksport.