Shrnutí chatu virtuálního asistenta zákazníka

Než začnete

Pokud je váš agent Dialogflow integrován s virtuálním asistentem zákazníka, můžete pomocí kontextů dialogflow odeslat souhrn chatu agentům používajícím desktop Care. Další informace o vytváření virtuálního asistenta zákazníka a integraci dialogflow naleznete v tématu Vytvoření nového virtuálního asistenta pro zákazníky.

Před konfigurací souhrnu chatu povolte eskalaci chatu ve vašem virtuálním asistentovi pro zákazníky. Další informace naleznete v tématu Eskalace chatu virtuálního asistenta zákazníka.

Konfigurace souhrnu chatu virtuálního asistenta zákazníka

Nakonfigurujte funkci souhrnu chatu tak, aby agenti na ploše Péče mohli zobrazit důležité podrobnosti z interakce mezi virtuálním asistentem zákazníka a zákazníky.

Povolení a konfigurace souhrnu chatu Virtuálního asistenta zákazníka:

  1. Akce dialogflow slouží k zachycení a uložení důležitých informací o uživateli jako hodnot parametrů. Další informace naleznete v dokumentaci k akcím a parametrům dialogového okna.

  2. Pomocí vstupních a výstupních kontextů dialogflow můžete předávat vybrané informace o uživateli napříč vašimi záměry.

  3. Přidejte kontexty do záměru eskalace jako výstupní kontexty, abyste zahrnuli uložené informace do souhrnu chatu. Další informace naleznete v dokumentaci k dialogflow kontextům.

      

    Kontexty dialogflow s vypršenou platností nejsou zahrnuty v souhrnu chatu Virtuální asistent pro zákazníky. Ujistěte se, že kontexty dialogflow mají nastavenou správnou životnost. Další informace naleznete v dokumentaci k dialogflow kontextům.

Byl tento článek užitečný?