Sammendrag av chat for virtuell kundeassistentFør du starter

Hvis Dialogflow-agenten er integrert med en virtuell kundeassistent, kan du bruke Dialogflow-kontekster for å sende et chatsammendrag til agenter som bruker Care Desktop. For mer informasjon om opprettelse av Virtuell kundeassistent og integrering av Dialogflow, se Opprett en ny virtuell kundeassistent.

Aktiver chat-eskalering i den virtuelle kundeassistenten før du konfigurerer chatsammendraget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Eskalering av chat for virtuell kundeassistent.

Konfigurer sammendrag av chat for virtuell kundeassistent

Konfigurer funksjonen for chatsammendrag for å tillate at agenter i Care Desktop kan se viktige detaljer fra samhandlingen mellom den virtuelle kundeassistenten og kunder.

Slik aktiverer og konfigurerer du sammendrag av chat for virtuell kundeassistent:

  1. Bruk Dialogflow-handlinger til å registrere og lagre viktig brukerinformasjon som parameterverdier. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen for Dialogflow-handlinger og -parametere.

  2. Bruk inndata- og utdatakontekster for Dialogflow for å overføre din valgte brukerinformasjon til dine intensjoner.

  3. Legg til kontekster i eskaleringsintensjoner som utdatakontekster for å inkludere den lagrede informasjonen i chatsammendraget. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen for Dialogflow-kontekster.

      

    Utløpte Dialogflow-kontekster er ikke inkludert i chatsammendraget til virtuell kundeassistent. Kontroller at Dialogflow-kontekstene har riktig levetid angitt. Hvis du vil ha mer informasjon, se dokumentasjonen for Dialogflow-kontekster.

Var denne artikkelen nyttig?