1

Klikněte na svůj profilový obrázek a pak vyberte Nastavení .

2

Klepněte na tlačítko > front volání .

Oddíl Fronty volání se zobrazí pouze v případě, že jste členem fronty volání.

3

Změna stavu automatické distribuce volání pro fronty volání:

 • Přihlášeni– přihlásili jste se, ale ještě jste připraveni přijímat hovory.

 • Kdispozici – Jste připraveni přijímat hovory.

 • Nedostupný– nemůžete přijímat hovory.

 • Odpsaní – jste odepisy a nebudete přijímat hovory.

4

Pokud je vaše telefonní služba hostována poskytovatelem služeb, můžete zobrazit všechny fronty volání, které jste součástí, a přihlásit se nebo se od přihlásit nebo z určité fronty přepnout tak, že ji zapnete nebo vypnete.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a pak vyberte Předvolby.

2

Klepněte na tlačítko > front volání .

Oddíl Fronty volání se zobrazí pouze v případě, že jste členem fronty volání.

3

Změna stavu automatické distribuce volání pro fronty volání:

 • Přihlášeni– přihlásili jste se, ale ještě jste připraveni přijímat hovory.

 • Kdispozici – Jste připraveni přijímat hovory.

 • Nedostupný– nemůžete přijímat hovory.

 • Odpsaní – jste odepisy a nebudete přijímat hovory.

4

Pokud je vaše telefonní služba hostována poskytovatelem služeb, můžete zobrazit všechny fronty volání, které jste součástí, a přihlásit se nebo se od přihlásit nebo z určité fronty přepnout tak, že ji zapnete nebo vypnete.

1

Klepněte na svůjprofilový obrázek a potom klepněte na > fronty hovorů.

Oddíl Fronty volání se zobrazí pouze v případě, že jste členem fronty volání.

2

Změna stavu automatické distribuce volání pro fronty volání:

 • Přihlášeni– přihlásili jste se, ale ještě jste připraveni přijímat hovory.

 • Kdispozici – Jste připraveni přijímat hovory.

 • Nedostupný– nemůžete přijímat hovory.

 • Odpsaní – jste odepisy a nebudete přijímat hovory.

3

Pokud je vaše telefonní služba hostována poskytovatelem služeb, můžete zobrazit všechny fronty volání, které jste součástí, a přihlásit se nebo se od přihlásit nebo z určité fronty přepnout tak, že ji zapnete nebo vypnete.