1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka > samtalsköer.

Du ser endast avsnittet Samtalsköer om du är medlem i ett samtalskö.

3

Ändra din status för automatisk samtalsdistribution för dina samtalsköer:

 • Inloggad– du har loggat in men är inte redo att ta emot samtal.

 • Tillgänglig– du är redo att ta emot samtal.

 • Intetillgänglig – du kan inte ta emot samtal.

 • Utloggad – du är ut loggad och kommer inte att få samtal.

4

Om en tjänsteleverantör är värd för din telefontjänst kan du se alla samtalsköer som du är i och logga in eller ut ur en viss kö genom att aktivera eller inaktivera den.

1

Klicka på profilbild och välj sedan Inställningar.

2

Klicka > samtalsköer.

Du ser endast avsnittet Samtalsköer om du är medlem i ett samtalskö.

3

Ändra din status för automatisk samtalsdistribution för dina samtalsköer:

 • Inloggad– du har loggat in men är inte redo att ta emot samtal.

 • Tillgänglig– du är redo att ta emot samtal.

 • Intetillgänglig – du kan inte ta emot samtal.

 • Utloggad – du är ut loggad och kommer inte att få samtal.

4

Om en tjänsteleverantör är värd för din telefontjänst kan du se alla samtalsköer som du är i och logga in eller ut ur en viss kö genom att aktivera eller inaktivera den.

1

Tryck på profilbildoch sedan på Samtal > samtalsköer.

Du ser endast avsnittet Samtalsköer om du är medlem i ett samtalskö.

2

Ändra din status för automatisk samtalsdistribution för dina samtalsköer:

 • Inloggad– du har loggat in men är inte redo att ta emot samtal.

 • Tillgänglig– du är redo att ta emot samtal.

 • Intetillgänglig – du kan inte ta emot samtal.

 • Utloggad – du är ut loggad och kommer inte att få samtal.

3

Om en tjänsteleverantör är värd för din telefontjänst kan du se alla samtalsköer som du är i och logga in eller ut ur en viss kö genom att aktivera eller inaktivera den.