1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia .

2

Kliknij pozycję Kolejki połączeń > połączeń .

Zobaczysz tylko kolejek połączeń sekcji, jeśli jesteś członkiem kolejki połączeń.

3

Zmień stan automatycznej dystrybucji połączeń dla kolejek połączeń:

 • Zalogowano się— zalogowano się, ale nie możesz odbierać połączeń.

 • Dostępne— możesz odbierać połączenia.

 • Niedostępne— nie możesz odbierać połączeń.

 • Wyloguj się— jesteś wyloguj się i nie będziesz odbierać połączeń.

4

Jeśli usługa telefoniczna jest obsługiwana przez usługodawcę, możesz zobaczyć wszystkie kolejki połączeń, w których należysz, i zalogować się lub wyjęć z określonej kolejki, włączając lub wyłączając.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz pozycję Preferencje.

2

Kliknij pozycję Kolejki połączeń > połączeń .

Zobaczysz tylko kolejek połączeń sekcji, jeśli jesteś członkiem kolejki połączeń.

3

Zmień stan automatycznej dystrybucji połączeń dla kolejek połączeń:

 • Zalogowano się— zalogowano się, ale nie możesz odbierać połączeń.

 • Dostępne— możesz odbierać połączenia.

 • Niedostępne— nie możesz odbierać połączeń.

 • Wyloguj się— jesteś wyloguj się i nie będziesz odbierać połączeń.

4

Jeśli usługa telefoniczna jest obsługiwana przez usługodawcę, możesz zobaczyć wszystkie kolejki połączeń, w których należysz, i zalogować się lub wyjęć z określonej kolejki, włączając lub wyłączając.

1

Naciśnij swoje zdjęcieprofilowe, a następnie naciśnij pozycję Połączenia > kolejki połączeń .

Zobaczysz tylko kolejek połączeń sekcji, jeśli jesteś członkiem kolejki połączeń.

2

Zmień stan automatycznej dystrybucji połączeń dla kolejek połączeń:

 • Zalogowano się— zalogowano się, ale nie możesz odbierać połączeń.

 • Dostępne— możesz odbierać połączenia.

 • Niedostępne— nie możesz odbierać połączeń.

 • Wyloguj się— jesteś wyloguj się i nie będziesz odbierać połączeń.

3

Jeśli usługa telefoniczna jest obsługiwana przez usługodawcę, możesz zobaczyć wszystkie kolejki połączeń, w których należysz, i zalogować się lub wyjęć z określonej kolejki, włączając lub wyłączając.