Než začnete

Ujistěte se, že jste vytvořili digitální certifikát v souladu se zásadami zabezpečení vaší organizace.

Chcete-li vygenerovat digitální certifikát, viz Vytvoření soukromého klíče a digitálního certifikátu s vlastním podpisem v Příručce pro vývojáře Salesforce DX.

1

Přihlaste se do Salesforce.

2

Klikněte na možnost Settings (Nastavení) v horním pravém rohu stránky.

3

Do pole Rychlé hledání zadejte Správce aplikací a poté klikněte na Správce aplikací a přejděte do Správce aplikací Lightning Experience.

4

Klikněte na možnost New Connected App (Nová připojená aplikace).

5

Podle potřeby zadejte základní informace, jako je název připojené aplikace a vaše e-mailová adresa.

6

Zaškrtněte políčko Povolit nastavení OAuth .

7

Do pole Adresa URL zpětného volání zadejte http://localhost:1717/OauthRedirect.

8

Zaškrtněte políčko Použít digitální podpisy .

9

Kliknutím na Vybrat soubor nahrajte digitální (X.509) certifikát.

10

Přidejte následující výchozí rozsahy OAuth:

  • Správa uživatelských dat prostřednictvím rozhraní API (api)

  • Správa uživatelských dat prostřednictvím webových prohlížečů (web)

  • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token, offline_access)

Další informace najdete v části Tokeny a rozsahy OAuth v dokumentaci Salesforce.

11

Zrušte zaškrtnutí políčka Vyžadovat tajný klíč pro tok webového serveru .

12

Klikněte na položku Uložit.

13

V sekci API (Povolit nastavení OAuth) klikněte na Kopírovat a uložte spotřebitelský klíč. Pomocí Zákaznického klíče nakonfigurujte Salesforce Connector pomocí Control Hub. Další informace naleznete v části Konfigurace konektoru v článku Nastavení integračních konektorů pro Cisco Webex Contact Center.

14

Klikněte na možnosti Manage (Spravovat) > Edit Policies (Upravit zásady).

15

V sekci Zásady OAuth vyberte Uživatelé schválení správcem jsou předem autorizováni pro povolené uživatele z Povolení uživatelé rozbalovací seznam a klikněte na OK. Další informace najdete v části Správa zásad přístupu OAuth pro připojenou aplikaci v dokumentaci Salesforce.

16

Klikněte na položku Uložit.

17

Klikněte na Spravovat profily > Spravovat sady oprávnění.

18

Vyberte předem autorizované uživatelské profily a sady oprávnění, které budou použity pro přístup k Connected App. Další informace naleznete v části Sady oprávnění v dokumentaci Salesforce.


 

Další informace naleznete v části Vytvoření připojené aplikace pro vaši organizaci Dev Hub v Příručce pro vývojáře Salesforce DX.