Než začnete

Ujistěte se, že jste již vytvořili digitální certifikát podle zásady zabezpečení organizace.

Informace o vygenerování digitálního certifikátu najdete v dokumentaci Salesforce na stránce https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_auth_key_and_cert.htm.

1

Přihlaste se ke službě Salesforce.

2

Klikněte na možnost Settings (Nastavení) v horním pravém rohu stránky.

3

Chcete-li získat přístup k aplikaci Lightning Experience App Manager, v poli Rychlé vyhledání zadejte text App Manager.

4

Klikněte na možnost New Connected App (Nová připojená aplikace).

5

Podle potřeby aktualizujte základní informace, například název připojené aplikace a e-mailovou adresu.

6

Zvolte možnost Enable OAuth Settings (Povolit nastavení OAuth).

7

Jako ukázkovou adresu URL pro zpětné volání zadejte http://localhost:1717/OauthRedirect .

8

Zvolte možnost Use digital signatures (Používat digitální podpisy).

9

Odešlete digitální certifikát (X.509).

10

Přidejte příslušné obory ověřování OAuth.

11

Zrušte zaškrtnutí možnosti Required Secret for Web Server Flow (Požadovaný tajný klíč pro tok webového serveru).

12

Klepněte na položku Uložit.

13

V části API (Enable OAuth Settings) (API (povolit nastavení OAuth)) klikněte na tlačítko Copy (Kopírovat) a uložte položku Consumer Key. K vytvoření konektoru Salesforce v centru Control Hub je vyžadován klíč spotřebitele.

14

Klikněte na možnosti Manage (Spravovat) > Edit Policies (Upravit zásady).

15

V části OAuth Policies (Zásady OAuth) vyberte možnost Admin approved users are pre-authorized for Permitted Users (Uživatelé schválení správcem jsou předem autorizováni pro povolené uživatele) a klikněte na tlačítko OK.

16

Klepněte na položku Uložit.

17

Klikněte na možnosti Profiles (Profily) > Manage Profiles (Spravovat profily).

18

Vyberte profil uživatele, který bude použit pro přístup k připojené aplikaci.


 

Podrobné informace naleznete v dokumentaci Salesforce na stránce https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_auth_connected_app.htm.