Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że masz już utworzony certyfikat cyfrowy zgodnie z polityką bezpieczeństwa Twojej organizacji.

Aby wygenerować certyfikat cyfrowy, zapoznaj się z dokumentacją Salesforce na stronie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_auth_key_and_cert.htm.

1

Zaloguj się do usługi Salesforce.

2

Kliknij opcję Konfiguracja w prawym górnym rogu strony.

3

W polu szybkiego wyszukiwania wpisz App Manager, aby przejść do Lightning Experience App Manager.

4

Kliknij opcję Nowa połączona aplikacja.

5

W razie potrzeby zaktualizuj podstawowe informacje, takie jak nazwa połączonej aplikacji i adres e-mail użytkownika.

6

Wybierz opcję Włącz ustawienia uwierzytelniania OAuth.

7

Wprowadź http://localhost:1717/OauthRedirect jako przykładowy adres URL połączenia zwrotnego.

8

Wybierz opcję Użyj podpisów cyfrowych.

9

Wyślij certyfikat Digital (X.509).

10

Dodaj odpowiednie zakresy OAuth.

11

Usuń zaznaczenie opcji Wymagany sekret dla przepływu serwera WWW.

12

Kliknij na Zapisz.

13

W sekcji API (Włącz ustawienia uwierzytelniania OAuth) kliknij przycisk Kopiuj i zapisz ustawienia Consumer Key. Klucz konsumenta jest wymagany do utworzenia łącznika Salesforce na Control Hub.

14

Kliknij kolejno opcje Zarządzaj > Edytuj zasady.

15

W sekcji Zasady OAuth zaznacz opcję Użytkownicy zatwierdzeni przez administratora są wstępnie autoryzowani dla dozwolonych użytkowników użytkownicy i kliknij OK.

16

Kliknij na Zapisz.

17

Kliknij Profile > Zarządzaj profilami.

18

Wybierz profile użytkowników, które zostaną użyte w celu uzyskania dostępu do połączonej aplikacji.


 

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji Salesforce na stronie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_auth_connected_app.htm.