Innan du börjar

Kontrollera att du har skapat ett digitalt certifikat enligt din organisations säkerhetspolicy.

För att skapa ett digitalt certifikat läser du dokumentationen för Salesforce på https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_auth_key_and_cert.htm.

1

Logga in i Salesforce.

2

Klicka på Konfigurera i övre högra hörnet på sidan.

3

I snabbsökningsrutan anger du Apphanterare för att komma till programhanteraren för Lightning Experience.

4

Klicka på Ny ansluten app.

5

Uppdatera den grundläggande informationen efter behov, som namnet på den anslutna appen och din e-postadress.

6

Välj Aktivera OAuth-inställningar.

7

Ange http://localhost:1717/OauthRedirect som exempeladress för återuppringning.

8

Välj Använd digitala signaturer.

9

Överför det digitala certifikatet (X.509).

10

Lägg till lämpliga OAuth-omfattningar.

11

Avmarkera alternativet Obligatorisk säkerhet för webbserverflöde.

12

Klicka på spara.

13

I avsnittet API (Aktivera OAuth-inställningar) klickar du på Kopiera och sparar Consumer Key. Du måste ange konsumentnyckeln för att kunna skapa Salesforce-kopplingen i Control Hub.

14

Klicka på Hantera > Redigera policyer.

15

I avsnittet OAuth-policyer markerar du Admingodkända användare är förauktoriserade som behöriga användare och klicka på OK.

16

Klicka på spara.

17

Klicka på Profiler > Hantera profiler.

18

Välj de användarprofiler som ska användas för åtkomst till den anslutna appen.