Plánování a správa schůzek

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Když jste v kanálu, v horní části obrazovky klepněte na Další > ... Další možnosti > Open, pokud chcete naplánovat schůzku kanálu, která je otevřená a viditelná pro každého člena týmu. Oznámení o schůzce budou odeslána do kanálu.

  Karta Další
 • Klepněte na Další z nabídky v dolní části obrazovky a vyberterobota webexových schůzek, pokud chcete naplánovat schůzku, která bude viditelná pouze pro pozvané jednotlivce.
2

Klepněte na Plán.

3

V části Typ schůzky vyberte, zda chcete naplánovat schůzku webexu nebo osobní schůzku Webex.

Plánování schůzky
4

Zadejte téma schůzky a heslo a vyberte datum, čas a časové pásmo schůzky. Hesla jsou k dispozici pouze pro schůzky webexu.

5

Zaškrtněte políčko Opakování, pokud chcete, aby se schůzka opakovala, a pak vyberte frekvenci (Denně, Týdně, Měsíčně, Ročně).

6

Pokud schůzku v kanálu naplánovatete, budou automaticky pozváni všichni členové kanálu. Další hosty můžete přidat zadáním jejich e-mailových adres vedle dalších účastníků.

7

Klepněte na Plán.

Nadcházející schůzky si můžete prohlédnout v seznamu schůzek.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Z kanálu v horní části obrazovky klepněte na Další > ... Další možnosti > Otevřít.
 • Klepněte na Další z nabídky v dolní části obrazovky a vyberte robota Webex Meetings.

Seznam schůzek se poprvé zobrazí v zobrazení Seznam Ikona zobrazení seznamu, které zobrazuje konsolidovaný seznam nadcházejících schůzek na několik příštích dní.

Pokud se vedle schůzky zobrazí Šipka opakování kruh šipek, znamená to, že se jedná o opakovanou schůzku.

Pokud se vedle schůzky zobrazí Ikona kalendáře ikona kalendáře, znamená to, že schůzka byla naplánována v tomto kanálu.

Komprimované zobrazení kalendáře
2

Chcete-li zobrazit schůzky v reálném čase po dobu jednoho dne, vyberte zobrazení Den. Zobrazení dne

Zobrazení denního kalendáře

Naplánovanou schůzku můžete upravit nebo zrušit.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Z kanálu v horní části obrazovky klepněte na Další > ... Další možnosti > Otevřít.
 • Klepněte na Další z nabídky v dolní části obrazovky a vyberte robota Webex Meetings.
2

V části Nadcházející schůzkyvyhledejte schůzku a vyberte ... Další možnosti vedle názvu schůzky a zvolte jednu z následujících možností:

 • Chcete-li úpravy upravit, klepněte na Upravit.
 • Chcete-li akci zrušit, klepněte na Odstranit.
3

Pokud se jedná o opakovanou schůzku, vyberte, zda chcete upravit nebo odstranit pouze tuto schůzku nebo celou řadu, a klepněte na OK.

 • Chcete-li upravit, upravte informace o schůzce podle potřeby a vyberte Uložit.
 • Chcete-li rezervaci zrušit, potvrďte klepnutím na TLAČÍTKO OK.

Zahájení a připojení ke schůzkám

Můžete zahájit dva typy schůzek.

 • Okamžité schůzky – Použijte, když schůzka není naplánovaná, ale musíte se sejít hned.

 • Naplánované schůzky webexu – používá se pro schůzky, které naplánováte předem.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Když jste v kanálu, v horní části obrazovky klepněte na Další > ... Další možnosti > Open, pokud chcete zahájit schůzku kanálu, která je otevřená a viditelná pro každého člena týmu. Oznámení o schůzce budou odeslána do kanálu.
 • Klepněte na Další z nabídky v dolní části obrazovky a vyberte robota webexových schůzek, pokud chcete zahájit soukromou schůzku, která je viditelná pouze pro pozvané jednotlivce.
2

Vyberte si z následujících možností:

 • Pokud chcete zahájit okamžitou schůzku, klepněte na Zahájit schůzku a potom klepněte na Připojit se přesnainstalovanou aplikaci.
  Zahájit schůzku

   

  Pokud mobilní aplikaci Webex Meetings ještě nemáte nainstalovanou, klepněte v horní části stránky na Stáhnout.

 • Chcete-li zahájit schůzku webexu, kterou jste naplánovali dříve, vyhledejte ji v seznamu schůzek v části Nadcházející schůzky a klepněte na Tlačítko Start.

  Tlačítko Start je viditelné, když je čas zahájit schůzku.

  Začít ze seznamu schůzek

Připomenutí schůzky můžete odeslat od 15 minut před zahájením schůzky.

Klepněte na ... Vedle schůzky zobrazíte další možnosti a klikněte na Odeslat připomenutí.

Odeslání připomenutí schůzky
V kanálu, kde jste schůzku naplánovali, se zobrazí připomenutí. Obsahuje podrobnosti o schůzce a odkaz, ke který se mohou účastníci připojit. Jako hostitel můžete schůzku spustit také z připomenutí.

1

Z kanálu klepněte na Další.

2

Vedle Webexklepněte na ... Další možnostia klepnutím na Otevřít otevřete kartu Webex.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Pokud se chcete připojit ke schůzce ze seznamu schůzek, vyhledejte ji v části Nadcházející schůzky a pak vedle schůzky vyberte Připojit se.

  Tlačítko Připojit se je viditelné, když je čas připojit se ke schůzce.

  Seznam nadcházejících schůzek
 • Pokud se chcete připojit ke schůzce ze seznamu schůzek, vyhledejte ji v části Nadcházející schůzky a pak vedle schůzky vyberte Připojit se.

  Tlačítko Připojit se je viditelné, když je čas připojit se ke schůzce.

 • Chcete-li se připojit ke schůzce zadáním čísla schůzky, zadejte do textového pole v části Připojit se ke schůzce 9místné čísloschůzky.

  Připojení k poli Schůzky
 • Chcete-li se připojit ke schůzce v peronální místnosti někoho jiného, zadejte id osobního pokoje této osoby do textového pole v části Připojit se ke schůzce.

  ID osobního pokoje hostitele najdete v adrese URL osobní místnosti. Pokud je například adresa URL osobního company.webex.com/meet/csinu, id osobního pokoje hostitele je csinu.

  K osobní místnosti se můžete připojit pouze na webu Webex, který je nastaven jako týmový web.

 • Chcete-li se připojit ke schůzce v osobním pokoji, ke které jste se nedávno připojili, vyberte v části Poslední osobní místnosti možnost Osobní pokoj.

  Nedávné soukromé místnosti

Pomocí rozšíření zasílání zpráv Cisco Webex Meetings v konverzaci kanálu, skupinovém chatu nebo soukromém chatu můžete zahájit schůzku v osobní místnosti nebo naplánovanou schůzku Webex. Váš osobní pokoj se ve výchozím nastavení používá pro všechny schůzky, které zahájíte. Pokud nemáte osobní pokoj, je místo toho naplánována okamžitá schůzka.


Pro nejlepší zážitek doporučujeme nastavit web Webex v soukromém chatu s robotem Webex z desktopové aplikace Microsoft Teams. Pokud web neumíníte, rozšíření ho automaticky vybere na základě vaší e-mailové adresy Microsoft Teams.

1

Ve zprávě konverzace nebo chatu klepněte na Rozšíření ikonu Plus a vyberte Cisco Webex Meetings.

Ikona Plus rozbalena
2

Zadejte téma schůzky a klepněte na Odeslat.

Karta osobního pokoje
Informace o schůzce jsou přidány do zprávy konverzace nebo chatu. Schůzku můžete zahájit a ostatní se mohou ke schůzce připojit výběrem možnosti Připojit se.

Přehrávání a sdílení nahrávek

Když je schůzka zaznamenána v cloudu, po konci schůzek se odeslalo oznámení o nahrávání. Oznámení o nahrávání obsahuje téma schůzky, datum, čas, dobu trvání a tlačítko Přehrát záznam.

Do kanálu se odesílají oznámení o nahrávání schůzek kanálů. Všichni členové týmu si mohou oznámení prohlédnout a přehrát záznam.

Oznámení o nahrávání soukromých schůzek se odesílají do soukromého chatu pomocí aplikace Cisco Webex Meetings. Hostitel může zobrazit oznámení a přehrát záznam.

Seznam nahrávek ze všech webů webexu můžete zobrazit na pravé straně karty Webex. Seznam obsahuje nahrávky z posledních 10 dnů. Nahrávky můžete vybírat a přehrávat ze seznamu.

Chcete-a nahrávku přehrát, prokažte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na Přehrát nahrávání v oznámení o nahrávání, když se objeví v kanálu nebo soukromém chatu.
 • Přejděte na kartu Webex z kanálu nebo soukromého chatu a klepněte na Nahrávky. Vyberte název záznamu, který chcete přehrát.
Záznam se otevře v novém okně prohlížeče.