Schemalägg och hantera möten

1

Gör något av följande:

 • När du är i en kanal trycker du på Mer > ... Fler alternativ > öppna om du vill schemalägga ett kanalmöte som är öppet och synligt för alla teammedlemmar. Mötesaviseringar kommer att skickas till kanalen.

  Fliken Mer
 • Tryck på Mer i menyn längst ner på skärmen och välj Webex Meetings-boten om du vill schemalägga ett möte som endast är synligt för personer som du bjuder in.
2

Knacka på Schemalägg.

3

För Mötes typväljer du om du vill schemalägga ett WebEx-möte eller ett möte i ett WebEx-personligt rum.

Schemalägga ett möte
4

Ange mötets ämne och lösen ord och välj sedan datum, tid och tidszon för mötet. Lösen ord är endast tillgängliga för WebEx-möten.

5

Markera kryssrutan Återkommande om du vill att mötet ska upprepas och välj sedan frekvensen (Dagligen, Varje vecka, Varje månad,Årligen).

6

Om du schemalägger mötet i en kanal inbjuds alla kanalmedlemmar automatiskt. Du kan lägga till fler gäster genom att ange deras e-postadresser bredvid Ytterligaredeltagare.

7

Knacka på Schemalägg.

Du kan visa dina kommande möten i din möteslista.

1

Gör något av följande:

 • Från en kanal, överst på skärmen, tryck på Mer > ... Fler alternativ > Öppna.
 • Knacka på Mer i menyn nederst på skärmen och välj Webex Meetings bot.

Du ser först Mötes listan i listvyn Ikonen Listvy, som visar en sammanslagen lista över dina kommande möten under de kommande dagarna.

Om du ser en Pilen Återkommande pilcirkel bredvid mötet innebär det att mötet är ett återkommande möte.

Om du ser en kalenderikon Kalenderikon bredvid mötet innebär det att mötet schemalagts i denna kanal.

Komprimerad kalendervy
2

Om du vill se dina realtid i ett möte för en enda dag väljer du Dagsvy Dagsvy

Visning av dagliga kalendrar

Du kan redigera eller avboka ett möte som du har schemalagt.

1

Gör något av följande:

 • Från en kanal, överst på skärmen, tryck på Mer > ... Fler alternativ > Öppna.
 • Knacka på Mer i menyn nederst på skärmen och välj Webex Meetings bot.
2

Under kommande möten letar du upp mötet och väljer... Fler alternativ bredvid mötesnamnet och välj något av följande:

 • För att redigera, knacka på Redigera.
 • För att avbryta knackar du på Ta bort.
3

Om det är ett återkommande möte väljer du om du endast vill redigera eller ta bort det här mötet eller hela serien och trycker på OK.

 • För att redigera, redigera mötesinformationen efter behov och välj Spara.
 • För att avbryta knackar du på OK för att bekräfta.

Starta och delta i möten

Det finns två typer av möten som du kan starta.

 • Direktmöten – Använd när ett möte inte är schemalagt, men du måste träffas på en gång.

 • Schemalagda Webex-möten – Använd för möten som du schemalägger i förväg.

1

Gör något av följande:

 • När du är i en kanal trycker du på Mer > ... Fler alternativ > öppna om du vill starta ett kanalmöte som är öppet och som är synligt för alla teammedlemmar. Mötesaviseringar kommer att skickas till kanalen.
 • Tryck på Mer i menyn längst ner på skärmen och välj Webex Meetings-boten om du vill starta ett privat möte som endast är synligt för personer som du bjuder in.
2

Välj bland följande alternativ:

 • För att starta ett direktmöte knackar du på Starta möte och sedan på Delta via installerad app.
  Starta möte

   

  Om du inte redan har Webex Meetings mobilappen installerad trycker du på Hämta överst på sidan.

 • För att starta ett Webex-möte som du tidigare har schemalagt letar du upp mötet i listan över möten under Kommande möten och trycker på Starta.

  Start- knappen visas när det är dags att starta mötet.

  Starta från möteslistan

Du kan skicka mötespåminnelser med start 15 minuter före mötets starttid.

Tryck på ... Fler alternativ finns bredvid mötet och klicka sedan på Skicka påminnelse .

Skicka mötespåminnelse
En påminnelse visas i den kanal där du har schemalagt mötet. Den innehåller mötesinformation och en länk som deltagarna kan klicka på för att delta. Som värd kan du även starta mötet från påminnelsen.

1

Tryck på Mer från en kanal.

2

Bredvid Webextrycker du på ... Fler alternativoch knacka sedan på Öppna för att öppna Webex-fliken.

3

Gör något av följande:

 • Om du vill delta i ett möte från Mötes listan letar du upp mötet under kommande mötenoch väljer sedan delta bredvid mötet.

  Knappen delta visas när det är dags att delta i mötet.

  Listan med kommande möten
 • Om du vill delta i ett möte från Mötes listan letar du upp mötet under kommande mötenoch väljer sedan delta bredvid mötet.

  Knappen delta visas när det är dags att delta i mötet.

 • Om du vill delta i ett möte genom att ange mötesnummer anger du den 9-siffriga mötesnummer i textruta under delta i ett möte.

  Fältet Delta i ett möte
 • Om du vill delta i ett möte i någon annans peronalrum anger du personens personliga rum-ID i textrutan under Delta i ett möte.

  Du kan hitta ID:et för värdens personliga rum i det personliga rummets URL. Om t. ex. URL: en till det personliga rummet är company.webex.com/meet/csinuär värdens personliga rum-ID csinu.

  Du kan endast delta i ett personligt rum på den WebEx-webbplats som har angetts som Team webbplats.

 • Om du vill delta i ett möte i ditt personliga rum som du nyligen har anslutit till väljer du det personliga rummet under Senaste personliga rum.

  Nyligen besökta personliga rum

Du kan använda tillägget Cisco Webex Meetings för meddelanden i en kanalkonversation, gruppchatt eller privat chatt för att starta ett möte i ditt personliga rum eller ett schemalagt Webex-möte. Ditt personliga rum används som standard för alla möten som du startar. Om du inte har ett personligt rum schemaläggs ett direktmöte istället.


För bästa resultat rekommenderar vi att du ställer in din Webex-webbplats i en privat chatt med Webex-boten från Skrivbordsappen i Microsoft Teams. Om du inte anger din -webbplats väljer -tillägget automatiskt en baserat på din e-postadress för Microsoft Teams.

1

I en konversation eller chattmeddelande knackar du på Anknytningar Plus-ikonen och väljer sedan Cisco Webex Meetings.

Plusikonen har expanderats
2

Ange mötesämnet och knacka sedan på Skicka.

Kort för personligt rum
Mötes informationen läggs till i konversationen eller chattmeddelande. Du kan starta mötet och andra kan delta i mötet genom att välja Deltai .

Spela upp och dela inspelningar

När ett möte spelas in i molnet skickas ett inspelningsmeddelande efter att mötena har avslutats. Inspelningsaviseringen inkluderar mötets ämne, datum, tid, längd och en knapp för uppspelning av inspelning.

Inspelningsaviseringar för kanalmöten skickas till kanalen. Alla teammedlemmar kan visa meddelandet och spela upp inspelningen.

Inspelningsaviseringar för privata möten skickas till den privata chatten med Cisco Webex Meetings-appen. Värden kan visa meddelandet och spela upp inspelningen.

Du kan se en lista över dina inspelningar från alla dina Webex-webbplatser till höger på fliken Webex. Listan inkluderar inspelningar från de senaste 10 dagarna. Du kan välja och spela upp inspelningar från listan.

Gör något av följande för att spela upp en inspelning:

 • Knacka på Spela upp inspelning i inspelningsaviseringen när den visas i kanalen eller i den privata chatten.
 • Gå till fliken Webex från en kanal eller privat chatt och tryck på Inspelningar. Välj namnet på inspelningen som du vill spela upp.
Inspelningen öppnas i ett nytt webbläsarfönster.