Vergaderingen plannen en beheren

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u in een kanaal is, tikt u bovenaan het scherm op > ... Meer opties > Openen als u een kanaalvergadering wilt plannen die geopend en zichtbaar isvoor elk teamlid. Vergaderingsmeldingen worden naar het kanaal verzonden.

  Tabblad Meer
 • Tik op Meer in het menu onder aan het scherm en selecteer de Webex Meetings-bot als u een vergadering wilt plannen die alleen zichtbaar is voor personen die u uitnodigt.
2

Tik op Plannen.

3

Selecteer bij vergaderings typeof u een WebEx-vergadering of een WebEx- vergadering in een persoonlijke ruimtewilt plannen.

Een vergadering plannen
4

Voer het onderwerp en het wacht woord van de vergadering in en selecteer vervolgens de datum, tijd en tijd zone van de vergadering. Wacht woorden zijn alleen beschikbaar voor WebEx-vergaderingen.

5

Schakel het selectievakje Herhaling in als u wilt dat de vergadering wordt herhaald en selecteer vervolgens de frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks,jaarlijks).

6

Als u de vergadering in een kanaal plant, worden alle kanaalleden automatisch uitgenodigd. U kunt meer gasten toevoegen door hun e-mailadressen in te geven naast Extra deelnemers.

7

Tik op Plannen.

U kunt uw aankomende vergaderingen weergeven in uw lijst met vergaderingen.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Tik vanuit een kanaal bovenaan het scherm op Meer > ... Meer opties > Openen.
 • Tik op Meer in het menu onder aan het scherm en selecteer de Webex Meetings bot.

U ziet eerst de lijst met vergaderingen in de lijst weergave, met daarin Pictogram Lijstweergaveeen samengevoegde lijst van uw komende vergaderingen gedurende de komende dagen.

Als u een pijl cirkel naast de vergadering ziet, betekent dit Herhalingspijl dat de vergadering een terugkerende vergadering is.

Als u een agendapictogram ziet naast de vergadering, betekent dit dat de vergadering Agendapictogram is gepland in dit kanaal.

Gecomprimeerde agendaweergave
2

Als u uw vergaderingen in één realtime weer wilt zien, selecteert u dagweergave Weer gave per dag

Weergave dagelijks agenda

U kunt een door u geplande vergadering bewerken of annuleren.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Tik vanuit een kanaal bovenaan het scherm op Meer > ... Meer opties > Openen.
 • Tik op Meer in het menu onder aan het scherm en selecteer de Webex Meetings bot.
2

Zoek onder komende vergaderingen devergadering, selecteer ... Kies meer opties naast de naam van de vergadering en kies een van de volgende opties:

 • Tik op Bewerken om te bewerken.
 • Als u wilt annuleren, tikt u op Verwijderen.
3

Als u een terugkerende vergadering hebt, selecteert u of u alleen deze vergadering wilt bewerken of verwijderen of de hele reeks en tikt u op OK.

 • Bewerk indien nodig de informatie over de vergadering en selecteer Opslaan om deze informatie tebewerken.
 • Als u wilt annuleren, tikt u op OK om te bevestigen.

Vergaderingen starten en bijwonen

U kunt twee typen vergaderingen starten.

 • Directe vergaderingen: gebruiken wanneer een vergadering niet is gepland maar u meteen moet vergaderen.

 • Geplande Webex-vergaderingen: gebruiken voor vergaderingen die u van tevoren hebt gepland.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u in een kanaal is, tikt u bovenaan het scherm op > ... Er zijn > Beschikbaar als u een kanaalvergadering wilt starten die geopend en zichtbaar isvoor elk teamlid. Vergaderingsmeldingen worden naar het kanaal verzonden.
 • Tik op Meer in het menu onder aan het scherm en selecteer de Webex Meetings-bot als u een privévergadering wilt starten die alleen zichtbaar is voor personen die u uitnodigt.
2

U kunt kiezen uit de volgende:

 • Als u een directe vergadering wilt starten, tikt u op Vergadering startenen tikt u vervolgens op Deelnemen via de geïnstalleerde app.
  Vergadering starten

   

  Als u de mobiele app Webex Meetings nog niet hebt geïnstalleerd, tikt u op Downloaden bovenaan de pagina.

 • Als u een Webex-vergadering wilt starten die u eerder hebt gepland, zoekt u de vergadering in de lijst met vergaderingen onder Aankomende vergaderingen en tikt u op Starten.

  De knop Start is zichtbaar wanneer het tijd is om de vergadering te starten.

  Starten vanuit lijst met vergaderingsvergaderingen

U kunt herinneringen verzenden vanaf 15 minuten voor de begintijd van uw vergadering.

Tik op ... Meer opties naast uw vergadering en klik vervolgens op Herinnering verzenden.

Herinnering voor vergadering verzenden
Er verschijnt een herinnering in het kanaal waar u de vergadering hebt gepland. Deze bevat de vergaderingsgegevens en een koppeling waar deelnemers op kunnen klikken om deel te nemen. Als host kunt u de vergadering ook starten via de herinnering.

1

Tik in een kanaal op Meer.

2

Tik naast Webexop ... Meer optiesen tik op Openen om het tabblad Webex te openen.

3

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u wilt deel genomen aan een vergadering vanuit de lijst met vergaderingen, zoekt u de vergadering onder aankomende vergaderingenen selecteert u vervolgens deel neem naast de vergadering.

  De knop deel nemen is zichtbaar wanneer het tijd is om aan de vergadering deel te nemen.

  Lijst met aankomende vergaderingen
 • Als u wilt deel genomen aan een vergadering vanuit de lijst met vergaderingen, zoekt u de vergadering onder aankomende vergaderingenen selecteert u vervolgens deel neem naast de vergadering.

  De knop deel nemen is zichtbaar wanneer het tijd is om aan de vergadering deel te nemen.

 • Als u wilt deel nemen aan een vergadering door de vergaderingsnummer in te voeren, voert u de vergaderingsnummer van 9 cijfers in de tekstvak onder deel nemen aan een vergadering.

  Deelnemen aan een vergaderingsveld
 • Als u wilt deelnemen aan een vergadering in de persoonlijke ruimte van iemand anders, voert u de id van de persoonlijke ruimte van die persoon in de tekstvak onder deel nemen aan een vergadering.

  U vindt de id van de persoonlijke ruimte van de host in de URL van de persoonlijke ruimte. Als de URL van de persoonlijke ruimte bijvoorbeeld company.webex.com/meet/csinu is, is de id van de persoonlijke ruimte van de host csinu.

  U kunt alleen verbinding maken met een persoonlijke ruimte binnen de WebEx-site die is ingesteld als de team site.

 • Als u wilt deelnemen aan een vergadering in uw persoonlijke ruimte waar u onlangs aan hebt deed, selecteert u de persoonlijke ruimte onder recente persoonlijkeruimten.

  Recente persoonlijke ruimten

U kunt de extensie voor Cisco Webex Meetings-berichten gebruiken in een kanaalgesprek, groepschat of privéchat om een vergadering te starten in uw persoonlijke ruimte of een geplande Webex-vergadering. Uw persoonlijke ruimte wordt standaard gebruikt voor alle vergaderingen die u start. Als u geen persoonlijke ruimte hebt, wordt er in plaats daarvan een directe vergadering gepland.


Voor de beste ervaring raden we u aan uw Webex-site in een privéchat in te stellen met de Webex-bot vanuit de Microsoft Teams-desktop-app. Als u uw site niet in stelt, kiest de extensie automatisch een op basis van uw e-mailadres voor Microsoft Teams.

1

Tik in een gesprek chatbericht op het Extensies pluspictogram en selecteer Cisco Webex Meetings.

Plus-pictogram uitv vouwen
2

Voer het onderwerp van de vergadering in en tik op Verzenden.

Kaart van persoonlijke ruimte
De vergaderings informatie wordt toegevoegd aan het gesprek of chatbericht. U kunt de vergadering starten en anderen kunnen aan de vergadering deelnemen door Deelnemen teselecteren.

Opnamen afspelen en delen

Wanneer een vergadering in de cloud wordt opgenomen, wordt er een opnamemelding verzonden nadat de vergaderingen zijn beëindigd. De opnamemelding bevat het vergaderthema, de vergaderdatum, -tijd, -duur en een knop Opname afspelen.

Opnamemeldingen voor kanaalvergaderingen worden naar het kanaal verzonden. Alle teamleden kunnen de melding weergeven en de opname afspelen.

Er worden opnamemeldingen voor privévergaderingen verzonden naar de privéchat met de Cisco Webex Meetings-app. De host kan de melding weergeven en de opname afspelen.

U ziet een lijst van uw opnamen van al uw Webex-sites aan de rechterkant van het tabblad Webex. De lijst bevat opnamen van de afgelopen 10 dagen. U kunt opnamen selecteren en afspelen in de lijst.

Als u een opname wilt afspelen, gaat u op een van de volgende stappen te werk:

 • Tik op Opname afspelen in de opnamemelding wanneer deze verschijnt in het kanaal of in de privéchat.
 • Ga naar het tabblad Webex vanuit een kanaal of privéchat en tik op Opnamen. Selecteer de titel voor de opname die u wilt afspelen.
De opname wordt geopend in een nieuw browservenster.