1

Klikněte na svou profilový obrázek , přejít na Nastavení > Volání a přejděte na Nastavení okna Hovor .

2

Pomocí rozevíracích nabídek určete, kdy chcete, aby se okno řízení hovorů zobrazilo.


 

Jakákoli možnost, kterou zde vyberete, platí pro všechny telefonní hovory a volání v aplikaci Webex .

  • Při používání počítače pro hovory:

    • Při všech hovorech –Chcete, aby se při příchozím řízení hovorů hovoru.

    • Automaticky minimalizovat hovory – Vždy chcete, aby se okno řízení hovorů v případě příchozího hovoru minimalizovalo.

  • Při používání stolního telefonu nebo videozařízení pro hovory:

    • Při všech hovorech –Chcete, aby se při příchozím hovoru na ploše vždy zobrazilo okno hovoru.

    • Automaticky minimalizovat hovory – Vždy chcete, aby se okno řízení hovorů v případě příchozího hovoru minimalizovalo.