1

Klikněte na svůj profilový obrázek, přejděte na Nastavení > Volání a poté přejděte na Nastavení okna volání.

2

Pomocí rozevíracích nabídek určete, kdy se má okno řízení hovorů zobrazit.


 

Jakákoli možnost, kterou zde zvolíte, se vztahuje na všechny telefonní hovory a hovory aplikace Webex.

  • Při používání počítače pro hovory:

    • U všech hovorů – vždy chcete, aby se při příchozím hovoru zobrazilo okno řízení hovorů.

    • Automaticky minimalizovat hovory – vždy chcete, aby se okno řízení hovorů minimalizovalo, když přijmete hovor.

  • Při používání stolního telefonu nebo videozařízení pro hovory:

    • U všech hovorů – vždy chcete, aby se při hovoru na ploše zobrazilo okno hovoru.

    • Automaticky minimalizovat hovory – vždy chcete, aby se okno řízení hovorů minimalizovalo, když přijmete hovor.