1

לחץ על שלך תמונת פרופיל , עבור אל הגדרות > מתקשר , ולאחר מכן גלול אל הגדרות חלון שיחה .

2

באמצעות התפריטים הנפתחים, ציין מתי ברצונך שחלון בקרת שיחות שלך יצוץ.


 

כל אפשרות שתבחר כאן חלה על כל שיחות הטלפון ושיחות Webex App.

  • בעת שימוש במחשב זה לצורך שיחות:

    • בכל השיחות - אתה תמיד רוצה שחלון בקרת שיחות שלך יצוץ כאשר אתה מקבל שיחה.

    • צמצם אוטומטית שיחות - אתה תמיד רוצה שחלון בקרת שיחות שלך יצמצם למינימום כשאתה מקבל שיחה.

  • בעת שימוש בטלפון שולחני או בהתקן וידאו לצורך שיחות:

    • בכל השיחות - אתה תמיד רוצה שחלון השיחה שלך יצוץ בשולחן העבודה שלך כאשר אתה מקבל שיחה.

    • צמצם אוטומטית שיחות - אתה תמיד רוצה שחלון בקרת שיחות שלך יצמצם למינימום כשאתה מקבל שיחה.