1

Kliknite svoje profilna slika , idite na Postavke > Zove , a zatim se pomaknite do Postavke prozora poziva .

2

Pomoću padajućih izbornika odredite kada želite da se pojavi prozor kontrole poziva.


 

Koju god opciju koju odaberete, primjenjuje se na sve telefonske pozive i pozive iz aplikacije Webex .

  • Pri upotrebi računala za pozive:

    • Na sve pozive —Uvijek želite da se prozor za kontrolu poziva pojavi kada dobijete poziv.

    • Automatsko minimiziranje poziva —Uvijek želite da se prozor kontrole poziva minimizira kada primite poziv.

  • Pri upotrebi stolnog telefona ili videouređaja za pozive:

    • Na sve pozive — Uvijek želite da se prozor za poziv pojavi na radnoj površini kada primite poziv.

    • Automatsko minimiziranje poziva —Uvijek želite da se prozor kontrole poziva minimizira kada primite poziv.