1

Klicka på din profilbild, gå till Inställningar > Samtal och bläddra sedan till Inställningar för samtalsfönster.

2

Ange när du vill att fönstret för samtalskontroll ska öppnas med hjälp av rullgardinsmenyerna.


 

Vilket alternativ du väljer här gäller för alla telefonsamtal och Webex-appsamtal.

  • När du använder den här datorn för samtal:

    • För alla samtal– Du vill alltid att fönstret för samtalskontroll visas när du får ett samtal.

    • Minimera samtal automatiskt – du vill alltid att fönstret för samtalskontroll minimeras när du får ett samtal.

  • När du använder en skrivbordstelefon eller videoenhet för samtal:

    • För alla samtal– Du vill alltid att ditt samtalsfönster ska visas på skrivbordet när du får ett samtal.

    • Minimera samtal automatiskt – du vill alltid att fönstret för samtalskontroll minimeras när du får ett samtal.