1

Kliknite na svoje profilový obrázok, ísť do nastavenie > Volaniea potom prejdite na Nastavenia okna hovoru.

2

Pomocou rozbaľovacích ponúk zadajte, kedy sa má zobraziť okno ovládania hovorov.


 

Akákoľvek možnosť, ktorú si tu vyberiete, platí pre všetky telefónne hovory a hovory cez Webex App.

  • Pri používaní tohto počítača na hovory:

    • Pri všetkých hovoroch— Vždy chcete, aby sa pri prichádzajúcom hovore zobrazilo okno ovládania hovorov.

    • Automaticky minimalizovať hovory— Vždy chcete, aby sa okno ovládania hovorov minimalizovalo, keď máte hovor.

  • Pri používaní stolného telefónu alebo video zariadenia na hovory:

    • Pri všetkých hovoroch—Vždy chcete, aby sa na vašej ploche objavilo okno hovoru, keď vám niekto volá.

    • Automaticky minimalizovať hovory— Vždy chcete, aby sa okno ovládania hovorov minimalizovalo, keď máte hovor.