1

Kliknite na sliku profila, idite na opciju Podešavanja > pozivanje, a zatim pomerite se do postavki prozora poziva.

2

Koristeći padajuće menije, navedite kada želite da prozor kontrola poziva iskačući prozor.


 

Šta god da izaberete ovde, odnosi se na sve telefonske pozive i Webex pozive u aplikaciji.

  • Prilikom korišćenja ovog računara za pozive:

    • U svim pozivima – uvek želite da se prozor kontrola poziva iskače kada dobijete poziv.

    • Automatski umanji pozive – Uvek želite da se prozor kontrola poziva umanji kada primite poziv.

  • Prilikom korišćenja fiksnog telefona ili video uređaja za pozive:

    • U svim pozivima – uvek želite da prozor poziva iskače na radnoj površini kada dobijete poziv.

    • Automatski umanji pozive – Uvek želite da se prozor kontrola poziva umanji kada primite poziv.