1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Postavke > Pozivanje , a zatim se pomerite do postavki prozora poziva.

2

Pomoću padajućih menija navedite kada želite da iskoči prozor kontrole poziva.


 

Ove opcije ćete videti samo ako ste podešeni sa objedinjenim CM-om. Koju god opciju da odaberete ovde se odnosi na sve telefonske pozive i Webex App pozive.

 • Prilikom korišćenja ovog računara za pozive:

  • Na svepozive – Uvek želite da prozor kontrole poziva iskoči kada dobijete poziv.

  • Na svim pozivima osim poziva na čekanju (samo objedinjeni CM)– Delite liniju sa drugima i ne želite da prozor kontrole poziva iskoči kada neko drugi pozove na čekanje.

  • Ne donosite pozive napred– Vaše pozive u Aplikaciji Webex kontroliše druga aplikacija, kao što je radna površina agenta finesa.

 • Prilikom korišćenja fiksnog telefona ili video uređaja za pozive:

  • Na svepozive – Uvek želite da prozor poziva iskoči na radnoj površini kada dobijete poziv.

  • Na svim pozivima osim poziva na čekanju (samo objedinjeni CM)– Delite liniju sa drugima i ne želite da prozor kontrole poziva iskoči na radnoj površini kada neko drugi pozove na čekanje.

  • Ne donosite pozive unapred– Želite da koristite samo povezani uređaj za kontrolu poziva.

1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku Željene postavke > Pozivanje , a zatim se pomerite do postavki prozora "Poziv".

2

Pomoću padajućih menija navedite kada želite da iskoči prozor kontrole poziva.


 

Ove opcije ćete videti samo ako ste podešeni sa objedinjenim CM-om. Koju god opciju da odaberete ovde se odnosi na sve telefonske pozive i Webex App pozive.

 • Prilikom korišćenja ovog računara za pozive:

  • Na svepozive – Uvek želite da prozor kontrole poziva iskoči kada dobijete poziv.

  • Na svim pozivima osim pozivana čekanju (samo objedinjeni CM)– Delite liniju sa drugima i ne želite da prozor kontrole poziva iskoči kada neko drugi pozove na čekanje.

  • Ne donosite pozive napred– Vaše pozive u Aplikaciji Webex kontroliše druga aplikacija, kao što je radna površina agenta finesa.

 • Prilikom korišćenja fiksnog telefona ili video uređaja za pozive:

  • Na svepozive – Uvek želite da prozor poziva iskoči na radnoj površini kada dobijete poziv.

  • Na svim pozivima osim poziva načekanju (samo objedinjeni CM)– Delite liniju sa drugima i ne želite da prozor kontrole poziva iskoči na radnoj površini kada neko drugi pozove na čekanje.

  • Ne donosite pozive unapred– Želite da koristite samo povezani uređaj za kontrolu poziva.