1

Kliknij swój zdjęcie profilowe , przejdź do Ustawienia > Nawiązywanie połączeń , a następnie przewiń do Ustawienia okna połączeń .

2

Za pomocą menu rozwijanych określ, kiedy ma się pojawiać okno sterowania połączeniami.


 

Wybrana tutaj opcja dotyczy wszystkich połączeń telefonicznych i połączeń w aplikacji Webex .

  • Podczas korzystania z tego komputera do wykonywania połączeń:

    • We wszystkich połączeniach — Chcesz, aby okno sterowania połączeniami było zawsze wyskakujące po otrzymaniu połączenia.

    • Automatycznie minimalizuj połączenia — chcesz, aby okno sterowania połączeniami było zawsze zminimalizowane po otrzymaniu połączenia.

  • Podczas korzystania z telefonu stacjonarnego lub urządzenia wideo do wykonywania połączeń:

    • We wszystkich połączeniach —Zawsze chcesz, aby okno połączenia pojawiało się na pulpicie po odebraniu połączenia.

    • Automatycznie minimalizuj połączenia — chcesz, aby okno sterowania połączeniami było zawsze zminimalizowane po otrzymaniu połączenia.